Određena cijena kurbana za 2017. godinu

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Jučer je u Docu kod Travnika delegacija SDD “MERHAMET” BiH u sastavu: gdin Safet Pilić predsjednik Sdd “Merhamet” BiH, gdin Osman Pekarić generalni tajnik Sdd “Merhamet” BiH i gdin Fikret Draganović predsjednik skupštine Sdd “Merhamet” BiH, potpisala ugovor sa Mesnicom “SMAJIĆ” vl. gdin Salih Smajić o isporuci kurbana za 2017 god

.Sadržaj ugovora je da težina jednog kurbana koji će biti od junećijeg mesa ima od 17-do 20 kg, sve zapakovano i zamrznuto do isporuke zadnjeg primaoca kome je i namijenjeno a sve upakovano u kutije sa oznakom “Merhamet” BiH. Kurbani će biti isporučeni po želji narućioca 1/3 na željene adrese, sve dane Bajrama, po cijeni od 270 KM.

PRESS SLUŽBA SDD”MERHAMET” BiH

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o