Odbijena kaznena prijava koju je protiv Semedina Omerinovića podnio direktor Mašić

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Tužilaštvo je utvrdilo da nema elemnata krivičnog djela za prijavu koju je podnio direktor JP za stambeno – komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno Adis Mašić.

JP za stambeno – komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. ne ispunjava sve propisane uvjete za obavljanje određene djelatnosti.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/