Od danas jeftinija mobilna telefonija u BiH

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Usluge mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini od danas će biti jeftinije jer na snagu stupa prvi set mjera koje je donijela Regulatorna agencija za komunikacije (RAK).

Ove mjere imaju za cilj smanjenje cijena, podsticanje konkurencije i zaštitu prava krajnjih korisnika, najavljeno je iz RAK-a.

Podsjetimo, Agencija je donijela Odluku o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uslova za pružanje telekomunikacijskih usluga, kojom je naloženo operatorima BH Telecom d.d. Sarajevo, m:tel a.d. Banja Luka i HT d.d. Mostar da najkasnije do 01.06.2016. godine

– izjednače cijene poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži, i da to vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete. Mjera ima za cilj podsticanje konkurencije i sprječavanje prenošenja tržišne snage sa tržišta fiksne telefonije na tržište mobilne telefonije.

– da trajanje računa za prepaid korisnike nakon nadopune iznosom 10 KM i više mora vrijediti najmanje 90 dana (u periodu od 90 dana korisniku omogućiti dolazne i odlazne pozive) i nametnuta je u cilju zaštite prava krajnjih korisnika.

– izmjenu člana 13. Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH za postpaid i prepaid tarifne pakete. Cilj primjene ove mjere je nediskriminacija korisnika mobilne telefonije u odnosu na korisnike fiksne telefonije. Nacrt Pravila 67/2012 je upućen na javne konsultacije do 07.06.2016. godine.

Agencija je pozvala krajnje korisnike da se informišu o dostupnosti raspoloživih paketa i tarifnih modela kako bi imali pristup uslugama u mobilnoj telefoniji po smanjenim cijenama.

 klix.ba
http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/