OBJAŠNJENJE GRAĐANIMA BUGOJNA POVODOM RASPISANOG KONKURSA ZA PRIJEM PROFESORA

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Da bi se raspisao konkurs za prijem zaposlenika potrebno je da Upravni odbor škole donese odluku o raspisivanju konkursa a Vlada Kantona treba dati saglasnost za raspisivanje konkursa.

Upravni odbor škole na sjednici od 12.8.2015 godine donio je odluku o raspisivanju konkursa a isti dan je poslat i zahtjev Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta broj : 02.9-207/15. za dobivanje saglasnosti za raspisivanje konkursa

Vlada SBK je na sjednici 27.8.2015. godine donijela odluku o davanju saglasnosti o raspisivanju konkursa za dvanaest škola u Kantonu među kojima je i Srednja tehnička škola Bugojno.
Tek nakon dobivanja saglasnosti od Vlade Kantona konkurs se mogao objaviti i isti je objavljen u dogovoru sa redakcijom ‘’Oslobođenje’’ 1.9.2015. godine i traje 8 dana

Sve je urađeno u skladu sa zakonom o raspisivanju konkursa za prijem zaposlenika kao što će biti provedena I konkursna procedura.

Prilog:
1. Konkurs koji je objavljen u dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’
2. Odluka Vlade o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta.

Na osnovu člana 100. Zakona o srednjoj školi,  člana 93. Pravila Srednje tehničke škole i Odluke Upravnog odbora broj: 01.3-206/15 od 12.8.2015.   i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta broj: 01-02-385 /15 od 27.8.2015. godine  r a s p i s u j e

                                                          

K  O  N  K  U R  S

                              za izbor profesora za slijedeća radna mjesta za školsku 2015/2016. godinu

 

 • Profesor matematike- 1 izvršilac- na određeno vrijeme do 30.6.2016. god.
 • Profesor stručnih predmeta elektro struke – 1 izvršilac- na određeno vrijeme do 30.6.2016. god.
 • Profesor fizike- 2 časa – do 30.6.2016. godine;
 • Profesor biologije – 4 časa – do 30.6.2016. godine;
 • Profesor sociologije – 12 časova – do 30.6.2016. godine;
 • Profesor privrednog prava – 6 časova – do 30.6.2016. godine;
 • Profesor geodezije- 4 časa – do 30.6.2016. godine;
 • Profesor stručnih predmeta građevinske struke – 16 časova – do 30.6.2016. godine;
 • Profesor matematike – 1 izvršilac, do povratka zaposlenika sa izborne funkcije.

 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove konkursa:

 • Da ima završen odgovarajući fakultet ( VII stepen ili drugi ciklus s najmanje 300 ECTS)

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeća dokumenta:

 • Original diploma ( ili ovjeren prijepis diplome)
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom
 • Potvrda od škole o potrebi dopune norme časova ( uz potvrdu dostaviti Ugovor o radu sa punom nastavnom normom na neodređeno radno vrijeme)

Radi bodovanja prijavljeni  kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokaze:

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili ovjerena kopija,
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 • Dokaz o prosjeku ocjena sa matičnog fakulteta,
 • Dokaz o dužini radnog staža za svaku navršenu godinu (u obrazovanju) nakon diplomiranja,
 • Socijalne prilike (samo ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema stalni izvor  prihoda).

Sa svim prijavljenim  kandidatima bit će obavljen intervju, o kojem će kandidati biti blagovremeno obaviješteni  (kandidati su obavezni  napisati kontakt telefon).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, računajući i dan objavljivanja, u dnevnom listu   ”Oslobođenje”.

Prijave se dostavljaju na slijedeću adresu:

Srednja tehnička škola, Ciglane II,  70 230 Bugojno.

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:

Alijević Ekrem, prof.

 

Temeljem članka 31.stav 1. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna („Sl. Novine KSB/SBK“, broj: 5/03-pročišćeni tekst) i zaključka Vlade KSB/SBK Broj: 01-05-753/12 od 18.12.2012.godine, Vlada Kantona Središnja Bosna na 6. sjednici, održanoj 27.8. 2015.godine donosi:

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom Vlada Kantona Središnja Bosna daje suglasnost školama na raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje kako slijedi:

 

 1. Mješovita srednja škola, Donji Vakuf(Zahtjev broj: 267/2015 od 15.07.2015. god.)
 2. Nastavnik bosanskogjezika…….……………………… 18 časova, do 30.06.2016.
 3. Nastavnik bosanskog jezika ………… 14 časova, do povratka sa porodiljskog bolovanja
 4. Nastavnik latinskog jezika ………………………….. 4 časa, do 30.06.2016.
 5. Nastavnik likovne kulture ………………….…………. 2 časa, do 30.06.2016.
 6. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja ……… 18 časova, do 30.06.2016.
 7. Nastavnik drvarske grupe predmeta ………………….. 10 časova,do 30.06.2016.
 8. Nastavnik ugostiteljske grupe predmeta …………………. 4 časa, do 30.06.2016.
 9. Nastavnik mašinske grupe predmeta …………………10 časova, do 30.06.2016.
 10. Nastavnik demokratije i ljudskih prava ……………….  2 časa, do 30.06.2016.

 

 1. Mješovita srednja škola “Travnik”, Travnik, (Zahtjev broj:253/15 od 20.07.2015.)
 2. Nastavnik bosanskog jezika ………………………………. 13 časova, do 30.06.2016.
 3. Nastavnik matematike ………………………………. 15 časova, do 30.06.2016.
 4. Nastavnik fizike ………………………………………. 15 časova, do 30.06.2016.
 5. Nastavnik latinskog jezika ………………….………. 14 časova, do 30.06.2016.
 6. Nastavnik hemije ……………………………………. 15 časova, do 30.06.2016.
 7. Nastavnik psihologije …………………..……………   6 časova, do 30.06.2016.
 8. Nastavnik psihologije i pedagogije ………………….    4 časa, do 30.06.2016.
 9. Nastavnik francuskog jezika ……………..…………  12 časova, do 30.06.2016.
 10. Nastavnik anatomije i fiziologije …………..………..  18 časova, do 30.06.2016.
 11. Nastavnik osnova higijene i zdravstvene zaštite …….…14 časova, do 30.06.2016.
 12. Nastavnik mikrobiologije ……………………………   8 časova, do 30.06.2016.
 13. Nastavnik socijalne medicine ……………….……….    3 časa, do 30.06.2016.
 14. Nastavnik internih bolesti ………………………….   12 časova, do 30.06.2016.
 15. Nastavnik patologije …………………………………     6 časova, do 30.06.2016.
 16. Nastavnik hirurgije ………………………………….    6 časova, do 30.06.2016.
 17. Nastavnik farmakologije …………………………….   6 časova, do 30.06.2016.
 18. Nastavnik zaraznih bolesti ………………………….    6 časova, do 30.06.2016.
 19. Nastavnik ginekologije ………………………..……    6 časova, do 30.06.2016.
 20. Nastavnik pedijatrije ……………………………..…    6 časova, do 30.06.2016.
 21. Nastavnik neuropsihijatrije ………………………….    6 časova, do 30.06.2016.
 22. Nastavnik urgentne medicine …………………..……    6 časova, do 30.06.2016.

 

 • SMŠ ”Zijah Dizdarević”,Fojnica, (Zahtjev broj:02-466/15 od 21.07.2015.)
 1. Nastavnik matematike ……… 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.6.2016. g.
 2. Nastavnik engleskog jezika ………. 1 izvršilac, do povratka sa porodiljskog  bolovanja
 3. Nastavnik engleskog jezika …………………………. 12 časova, do 30.06.2016.
 4. Nastavnik fizike ………………..…………………… 13 časova, do 30.06.2016.
 5. Nastavnik hemije …………………..…………………  9 časova, do 30.06.2016.
 6. Nastavnik informatike ……………………………….  9 časova, do 30.06.2016.
 7. Nastavnik pedagogije i psihologije …………..………   5 časova, do 30.06.2016.
 8. Nastavnik muzičke kulture …………………………..  4 časa, do 30.06.2016.
 9. Nastavnik ekonomske grupe predmeta ……….…..….. 10 časova, do 30.06.2016.
 10. Nastavnik farmacije ……………….………………..….  17 časova, do 30.06.2016.
 11. Nastavnik medicinske grupe predmeta ………………    2 izvršioca, do 30.06.2016.
 12. Nastavnik medicinske grupe predmeta …….…….     4 časa, do 30.06.2016.
 13. Nastavnik neurologije ……………………………….     1 čas, do 30.06.2016.
 14. Nastavnik hirurgije ..…………………………………    6 časova, do 30.06.2016.
 15. Nastavnik fizijatrije …………….………………..…     13 časova, do 30.06.2016.
 16. Nastavnik specijalista fizijatar …………………….        6 časova, do 30.06.2016.
 17. Nastavnik praktične nastave-medicinska grupa ……… 8 časova, do 30.06.2016.
 18. Nastavnik praktične nastave za farmaceute …………..   11 časova, do 30.06.2016.
 19. Nastavnik mašinske grupe predmeta …………………   1 izvršilac, do 30.06.2016.

 

 1. Gimnazija Bugojno (Zahtjev broj: 603/2015 od 07.08.2015.)
 2. Nastavnik informatike ………………………….…… 6 časova, do 30.06.2016.
 3. Nastavnik geografije………….. 16 časova, do povratka zaposlenika sa izborne funkcije
 4. Nastavnik muzičke kulture ………………………….  8 časova, do 30.06.2016.

 

 1. Srednja tehnička škola, Bugojno (Zahtjev broj: 02.9.207 od 12.08.2015.)
 2. Nastavnik matematike ………………………….. 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2016. godine
 3. Nastavnik elektrotehničke grupepredmeta ……. 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 30.6.2016. godine
 4. Nastavnik fizike …………………….………………. 2 časa, do 30.06.2016.
 5. Nastavnik biologije …………………………………. 4 časa, do 30.06.2016.
 6. Nastavnik sociologija ……………….……………… 12 časova, do 30.06.2016.
 7. Nastavnik privrednog prava …………….………….   4 časa, do 30.06.2016.
 8. Nastavnik geodezije …………………………………   4 časa, do 30.06.2016.
 9. Nastavnik građevinske grupe predmeta ………………  16 časova, do 30.06.2016.
 10. Nastavnik matematike …………  1 izvršilac, do povratka zaposlenika sa izborne funkcije

 

 1. SŠ ”Uskoplje” Vakuf/Uskoplje (Zahtjev br. 496-3/15 od 12.8.2015.g.)
 2. Nastavnik sociologije …………………………………. 4 sata – do 30.6.2016. god.
 3. Nastavnik biologije ……………………………. puna norma – do 30.6.2016. god.
 4. Pedagog …………………………………… 1 izvršitelj – na određeno radno vrijeme, do 30.6.2016. godine
 5. Spremačica ………………………………………… 1 izvršitelj – do 30.6.2016. god.

 

 • SŠ ”Novi Travnik” Novi Travnik (Zahtjev br. 01-1029/15 od 11.8.2015. god.)
 1. Nastavnik skupine predmeta u okviru

EU –VET programa (kemija)…………………………. 14 sati – do 30.6.2016. god.

 1. Nastavnik skupine predmeta u okviru

EU –VET programa (dr. medicine)…………………..9 sati –  do 30.6.2016. god.

 1. Nastavnik skupine predmeta u okviru

EU –VET programa (kozmetičar) ……………………14 sati – do 30.6.2016. god.

 

 • OŠ ”Nova Bila” Nova Bila Travnik (Zahtjev br. 01-195/15 od 10.8.2015.g.)
 1. Nastavnik razredne nastave ……………………… 1 izvršitelj – do 30.6.2015.god

 

 1. OŠ „Travnik“ (Zahtjev broj: 265-1/2015 od 22.7.2015.godine)
 2. Nastavnik engleskog jezika ………………….4 sata do 30.6.2016. godine;
 3. Nastavnik turskog jezika ……………………. 6 sati, do 30.6.2016. godine
 4. Nastavnik njemačkog jezika ………. 10 sati – na određeno radno vrijeme, do 30.6.2016. godine
 5. Nastavnik hemije ………………………………. 4 sata do 30.6.2016. godine;
 6. Nastavnik kulture življenja ………………… 3 sata do 30.6.2016. godine;
 7. Nastavnik informatike ………………………. 20 sati do 30.6.2016. godine;
 8. Nastavnik razredne nastave ………………. 2 izvršioca na određeno radno vrijeme, do 30.6.2016. godine

 

 1. „Četvrta osnovna škola“Donji Vakuf (Zahtjev broj: 155/15 od 14.7.2015.godine)
 2. Nastavnik muzičke kulture ………………… 3 sata do 30.6.2016. godine;
 3. Nastavnik kulture življenja ………………….1 sat do 30.6.2016. godine;
 4. Nastavnik njemačkog jezika ………………. 2 sata do 30.6.2016. godine;

 

XI.OŠ ”Berta Kučera” Jajce (zahtjev br. 458/15 od 26.6.2015. god.)

 1. Administrativni radnik………………………… 1 izvršitelj – na određeno vrijeme, do 30.6.2016. godine
 2. Radnik na održavanju higijene ………………..1 izvršitelj na određeno vrijeme, do 30.6.2016. godine
 3. Radnik na održavanju higijene ………………..2 izvršitelja– do 30.6.2016. god.

(na pola norme u PŠ Bulići (trudničko bolovanje), i u PŠ Zdaljevac;

 1. Defektolog/logoped ……………………………..1 izvršitelj – do 30.6.2016. godine

 

XII. Mješovita srednja tehnička škola Travnik (Zahtjev br. 404/15 od 12.8.2015.g.)

 1. Radnik na održavanju higijene ………………..2 izvršitelja na određeno vrijeme, do 30.6.2016. godine

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Vlade KSB

Tahir Lendo, dipl. ing.

Broj: 01-02-385/15

Travnik, 27.8. 2015. godine

 

Direktor škole:

Šupić Nahid, prof.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/