Obavijest za poljoprovrednike sa područja Bugojna

Bugojno
https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/bingoosmica/
                  OBAVIJEST

„Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji podnose zahtjeve za poticaj poljoprivredne proizvodnje sa federalnog i kantonalnog nivoa da su dužni najkasnije do 20.03.2024. godine IZVRŠITI AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRIMA-RPG/RK KOJI SE VODI U OPĆINI.

Naglašavamo da se sve promjene u registrima a posebno promjene: organizacionog oblika poljoprivrednog gazdinstva, nosioca gazdinstva, tekućeg računa, poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu prijaviti- ažurirati samo jednom u toku godine i to do 20.03. tekuće godine.

Poljoprivredni proizvođači koji uzgajaju najmanje 3 muzne krave i u sistemu su otkupa mlijeka, mogu već prilikom ažuriranja podnijeti P1- prijavu za poticaj proizvodnje mlijeka – potrebno je da ponesu pasoše od krava.
Poljoprivredni proizvođači koji uzgajaju ovce/koze (ovce- iznad 50 grla, koze iznad 25 ženskih grla, starijih od godinu dana) dužni su popuniti i ovjeriti Izjavu sa brojevima ušnih markica ovaca/koza, koje prethodno trebaju usaglasiti sa nadležnim Veterinarskim stanicama prilikom ažuriranja i nakon toga, podnijeti P1- prijavu za poticaj uzgoja ovaca

Proizvođači koji ne izvrše AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRIMA-RPG/RK neće moći ostvariti poticaj sa federalnog nivoa u 2024. godini.

Ažuriranje podataka u registrima se obavlja u zgradi općine Bugojno, soba broj 107.
(kont. Telefon 030-509-234)“

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/