Obavijest za poljoprivredne proizvođače

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

„Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji podnose zahtjeve za poticaj poljoprivredne proizvodnje sa federalnog i kantonalnog nivoa da su dužni najkasnije do 20.03.2021. godine IZVRŠITI AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRIMA-RPG/RK KOJI SE VODI U OPĆINI.

Naglašavamo da se sve promjene u registrima a posebno promjene: organizacionog oblika poljoprivrednog gazdinstva, nosioca gazdinstva, tekućeg računa, poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu prijaviti- ažurirati samo jednom u toku godine i to do 20.03. tekuće godine.

Poljoprivredni proizvođači koji uzgajaju najmanje 3 muzne krave i u sistemu su otkupa mlijeka mogu već prilikom ažuriranja podnijeti P1- prijavu za poticaj proizvodnje mlijeka – potrebno je da ponesu pasoše od krava.

Proizvođači koji ne izvrše AŽURIRANJE PODATAKA U REGISTRIMA-RPG/RK neće moći ostvariti poticaj sa federalnog nivoa u 2021. godini.

Ažuriranje podataka u registrima se obavlja u zgradi općine Bugojno, soba broj 107.
(kont. Telefon 030-509-234)“

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://aspremium.olx.ba/