NSSOOIOSBK/ Saopćenje u povodu aktivnosti po pitanju novog Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i „prelasku u viši platni razred“ nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama SBK

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Nezavisni samostalni sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja SBK, obratio se saopćenjem u ime prosvjetnih djelatnika SBK; a povodom pokrenutih aktivnosti Ministarstva obrazovanja i kantonalnoih sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja po pitanju donošenja novog Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i „prelasku u viši platni razred“ nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama SBK.

Sa prijedlogom novog Pravilnika kojeg kreiraju nadležno Ministarstvo zajedno sa kantonalnim sindikatima je NA POMOLU JE NOVO URUŠAVANJE KVALITETA OBRAZOVNOG SISTEMA U SBK-a, stoji u saopćenju koje prenosimo u cijelosti.

U posljednih 7 dana (akt. Br.03-34-sl/21 , od 4.2.2021.) na području SBK/KSB je aktuelizirana izrada Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju… prosvjetnih radnika koju je pokrenulo Ministrstvo obrazovanja SBB/KSB u saradnji sa kantonalnim sindikatima za vrijeme pandemije  koronavirusa.

               Prije same analize i osvrta na prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, želimo naglastiti da su svi aktivi stručnih saradnika, odgajatelja, nastavnika/profesora saglasni da je ovaj Pravilnik diskriminatoran i neprihvatljiv po nekoliko osnova a tiču se napredovanja, tj. u pozdini priče prelaska u više platne razrede (…članovi komisije za izradu Pravilnika ga nazivaju Pravilnik o prelasku u viši platni razredšto je jasno vidljiva namjera predstavika sindikata i nadležnog Ministarstva obrazovanja KSB/SBK-a koje je formiralo ovu komisiju, da se isti pretvori u prostor za manipulisanje platnim razredima kako bi se prividno povećale plaće uposlenika a ne za poboljšanje kvaliteta rada prosvjetnih radika na osnovu stručnih kompetencija i mogućnosti napredovanja istih po toj osnovi).

Dokaz:

Važeći Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju br.03-38-485/13, od 12.4.20213. po članu 3. nastavnik je mogao napredovati u zvanje i platni razred (I platni razred-savjetnik i II-platni razred-mentor) kako je navedeno u tabeli br.1.

Prema sadašnjem kolektivnom ugovoru za osnovne škole član 28. Platni razredi, koeficijenti i zvanja (mentor, savjetnik) se prepoznaju onako kako je navedeno u tabeli br.1.

Tabela br.1. Koeficijenti, platni razredi, radno mjesto-zvanje u napredovanje u struci trenutno važeći Pravilnik
Platni razredRadno mjestoUslov za mentoraKoeficijent
I.Npr.nastavnik savjetnikNajmanje 11 godina radnog iskustva i postigao ocjenu izvrstan. Najmanje 30 bodova u vannastavnom stručnom radu. Najmanje 10 bodova za redovno stručno usavršavanje3,90
II.Npr.nastavnik mentorNajmanje 6 godina radnog iskustva u struci, i postigao ocjenu izvrstan ili vrlo uspješan. Najmanje 15 bodova u vannastavnom stručnom radu. Najmanje 10 bodova za redovno stručno usavršavanje3,80

Prema prijedlogu Komisije za izradu novog Pravilnika uvodi se novo “izmišljeno” zvanje VIŠI SAVJETNIK, dok je u platnim razredima i kojeficijentima Kolektivnog ugovora od jula 2020.g. nevidljiva kategorija („Pišem i stavljam kako mi paše, tamo može onako a u prijedlogu Pravilnika ovako“ ??!!).

Tabela br.2. Koeficijenti, platni razredi, radno mjesto-zvanje u napredovanje u struci prijedlog novog Pravilnika
Platni razredRadno mjestoUslov za mentoraKoeficijent
Izmišljena kategorijaVIŠI SAVJETNIKČlan 33.  Stav a) ima najmanje 21 godinu radnog iskustva u struci, i postigao 2 puta ocjenu izvrstan/ističe se. Postigao najmanje 26 (2×13) bodova u vannastavnom stručnom radu. Koji je 2 puta uzastopno vrednovan opisnom ocjenom izvrstan/ističe se. Ima zvanje savjetnika najmanje 6 godinaNiko neće moći dosegnuti imaginarno zvanje VIŠI SAVJETNIK!!! 
I. SAVJETNIKPrema članu 6. Stav 2. Status savjetnika se stiče nakon 25 godina rada a u članu 31. Ima najmanje 12 godina radnog iskustva u struci, i postigao 2 puta ocjenu izvrstan/ističe se. Postigao najmanje 26 (2×13) bodova u vannastavnom stručnom radu. Koji je 2 puta uzastopno vrednovan opisnom ocjenom „redovno“3,90
II.MENTORPrema članu 29. Ima najmanje 4 godina radnog iskustva u struci, i postigao 2 puta ocjenu izvrstan/ističe se. Postigao najmanje 16 (2×8) bodova u vannastavnom stručnom radu. Dva puta uzastopno vrednovan opisnom ocjenom „redovno“3,80

Novim prijedlogom pravilnika u Članu 4. Stav 4. Svi oni koji imaju navršenih 35 godina radnog staža  ili više od 60 godina starosti se ne ocjenjuju  i ulaze po automatizmu u novi izmišljeni platni razred viši savjetnik, kojeg novi Kolektivni ugovor za osnovno obrazovanjeu SBK-a od jula 2020. neprepoznaje u koeficijentima i platnom razredu. Još veći presedan i glupost koju su članovi Komisije za izradu pravilnika osmislili je u članku 6. Stav. 3 da oni nastavnici, stručni saradnici koji su stekli napredovanje u više zvanje mentor i savjetnik prema novom Pravilniku za njih su isto napredovali. Pošto je mentor i savjetnik u glavama „stručne komisije koju je predložilo Ministarstvo“ isto, te stoga imaju i isti koeficijent (ovakvo tretiranje napredovanja u viša zvanja, malo je reći da je maloumno i moguće izgleda samo u Srednjobosanskom kantonu). Status imaginarne kategorije VIŠI SAVJETNIK prema ovom pravilniku neće moći dostići niko jer su ograničili isti godinama staža član 6. stav 2.  (status savjetnika stiče nakon 25g. radnog staža), te ga u članu 33. Stav a) ima najmanje 21 godinu staža i stav e) ima zvanje savjetnika najmanje 6 godina. (Ciljano izmišljeni stav e) člana 33. jer je važeči Pravilnik propisao da ima najmanje 5 godina zvanje savjetnika. Ovom stavkom se izbija bilo kakvo moguće napredovanje u izmišljeno (imaginarno zvanje viši savjetnik).

Nove kontradiktornosti se ugledaju u članu 6. gdje savjetnik i mentor ima minimalnu ocjenu dobar a onda u članu 29., 31 i 33. mentor, savjetnik i viši savjetnik mora imati 2 puta ocjenu ističe se /izvrstan. (to znači da nekad može biti i prosječno ocjenjen u jednom članu a onda u drugim članovima mora bti 2 puta izvrstan. To znači da po godinama radnog staža ne treba imati prema članu 2. (Svrha donošenja pravilnika) karakteristike stručnosti, ljudske, pedagoške i metodičke vještine i sposobnosti…a da prema članu 29. 31. 33. prealaska u zvanja (mentor, savjetnik, viši savjetnik) mora imati 2 puta postignutu ocjenu ističe se.

               Nažalost prijedlog ovog Pravilnika gubi svoju svrhu u samom nazivu a kasnije u gotovo svim članovima istog. Ovo pokazuje kolike su loše stručne kompetencije članova komisije (Ko su članovi komisije za izradu pravilnika?, Po kom principu su delegirani ti članovi u komisiju?, Da li je bio transparentan i javan izbor članova komisije? Zašto se nije izvršio javni natječaj za izbor članova komisije?, Da li su neki članovi bili pod pritiskom prestavnika kantonalnog sindikata? i sl.) za izradu ovako jednog važnog dokumenta koji treba biti motivirajući faktor za napredovanje prosvjetnim radnicima u školama (…isti svaki put stvara gorčinu, razočaranot i podjeljenost među prosvjetnim radnicima…Zavadi pa vladaj?!). Nažalost dio Ministarstva obrazovanja SBK-a na čelu sa ministrom je pokazo da je ovaj Pravilnik nebitan za stručno usavršavanje i napredovanje prosvjetnih radnika, te u konačnici za kvalitet odgoja i obrazovanja  u KSB/SBK-a. Dokaz za ovo je i činjenica da je delegirani član ispred Ministrstva obrazovanja za izradu ovog Pravilnika osoba koja radi u odjelu auto škola (to vam ga dođe isto kao da ste delegirali autolimara da propisuje standarde šta treba da radi učitelj/profesor ili čak da isti radi sa djecom!!??…možda i može ali ćemo zbog toga imati sve veći broj „funkcionalno“ nekompetentnih prosvjetnih radnika a samim tim i nepismene djece u našim školama što su pokazali i rezulati Pisa istraživanja –„Koga briga za Pisa istraživanja! Ovaj put bi to trebalo da bude najveća briga Ministarstva obrazovanja! Na žalost i nas svih građana BiH kojih je sve manje u istoj upravo zbog ovakvih stvari.

               Vjerujemo da će nadležno Ministarstvo obrazovanja zaustaviti donošenje ovakvog Pravilnika te da će u komisiju za izradu istog uključiti kompetentne prestavnike Mininstarstva obrazovanja i stručnih aktiva (ljudi sa terena/škola/postojećih mentora i savjetnika) koji trenutno zasipaju nadležno ministarstvo i komisiju za izradu Pravlinika prijedlozima i sugestijama, jer su isti novim prijedlogom Pravilnika bukvalo napravili „kasapljenje“ kvaliteta odgojno-obrazovnog rada i rada prosvjetnih radnika na području KSB/SBK.

Iz sindikata su u prilogu tačnosti svojih navoda i aktivnosti uSBK dostavili i link http://nssooiosbk.com.ba/2021/02/05/informacije-sa-sastanka/ kantonalnog sindikata osnovnog obrazovanja SBK-a, tj. članak koji potvrđuje ove aktivnosti oko izrade pomenutog Pravilnika u posljednje 2 sedmice. U istom su slike i fotografije Ministra obrazovanja i predsjednika sindikata koji su članovi  Komisije za izradu novog Pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju…prosvjetnih radnika u SBK.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/