Novo u zakonu: Radnici će putem interneta provjeravati uplatu doprinosa

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Radi stvaranja pravnog osnova u borbi protiv crnog tržišta Zastupnički dom Parlamenta FBiH danas je usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

“To znači da se propisuje manji rok za poslodavca u vezi s prijavom novozaposlenog radnika u Jedinstveni sustav. Umjesto sedam dana koje je poslodavac imao na raspolaganju da prijavi novozaposlenog sada će predloženim izmjenama imati obavezu da ga prijavi dan prije zastupanja u radni odnos”, izjavila je Feni pomoćnica federalne ministrice financija Mira Bradara.

Druga izmjena i dopuna odnosi se na to da se omogućava svakom osiguraniku putem informacijskog sustava u Poreznoj upravi FBiH da ima direktan pristup o uplaćenim doprinosima od poslodavca.

“Dok u cijelosti ne bude u funkciji elektronski dokument i elektronski pečat osiguranik će i dalje na pismeni zahtjev upućen Poreznoj upravi moći dobiti uvjerenje o uplaćenim doprinosima koje služi kao javna isprava”, dodala je Bradara.

Predložene izmjene u vezi s uvidom u stanje uplaćenih doprinosa temelji se na činjenici da je Porezna uprava Federacije BiH, u suradnji s FAR projektom USAID-a, pripremila online web portal za osiguranike, koji će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

Da bi ove izmjene i dopune u potpunosti bile usvojene potrebno je da ih odobri i Dom naroda Parlamenta FBiH.

vecernji.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/