Novi medijski portal: Prilika za sve građane/novinare

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Predstvljen je novi medijski portal www.objavi.ba koji predstavlja svojevrsni hub za građane/ke novinare/ke.

Objavi.ba: Prilika za sve građane – novinare

Koncept građanskog novinarstva, koji je podržan kroz IMEP, ima značajnu perspektivu u Bosni i Hercegovini. O ovoj temu, na konferenciji su govorili Vuk Vučetić, doktor komunikoloških nauka i Amel Petrović iz Centra za promociju civilnog društva.

Ko su to građani – novinari? Po riječima Vučetića, postoje tri vrste građana – novinara. Najprije, možemo govoriti o onim “slučajnima”, odnosno građanima koji se zadese na terenu, te reaguju na određene događaje. Zatim, tu je i značajan broj građana koji aktivno sudjeluju u javnim debatama kakvi su forumi. Na koncu, tu su i blogeri koji samostalno objavljuju sadržaj.

“Građansko novinarstvo zadovoljava potrebe za informacijama, slobodom izražavanja te zato takvi mediji ne mogu ugroziti tradicionalne novinare, već se mogu međusobno nadopunjavati”, napomenuo je Vučetić.

U sklopu projekta IMEP pokrenuta je platforma Objavi.ba koja će služiti kao pionir i osnova za podršku razvoja i promociju građanskog novinarstva u Bosni i Hercegovini.

Do sada je proizvedeno na ovom platformi više od 1.000 sadržaja koji imaju milionski reach. Petrović je najavio da će od sada i sami građani imati priliku učestvovati u radu plaftorme Objavi.ba.

Portal Objavi.ba podijeljen je na šest kategorija: “Ja mislim da”, “Ti tražiš”, “Promjene”, “Zato” “Progovori” te „Pogledaj“.

Amel Petrović je pozvao sve zainteresirane da posjete Objavi.ba i uključe se u njegov rad.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/