Nova akontativna cijena KUPINA 3,50 KM

HEKO DOO i PZ POLJAR ŽEPČE objavili novu akontativnu cijenu kultivisane Kupine 3,50 KM.

Heko doo i PZ Poljar nastupaju zajedno i mole svoje kooperante da kupinu isključivo daju na blok zbog premija, također i zbog rasta cijena jer će se cijena zagarantovana isplatiti kooperantima od početka do kraja berbe za razliku od drugih otkupljivača koji plaćaju u gotovini.