Nastavak modernizacije i proširivanja voznog parka i radnih mašina Srednjobosanskih šuma

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Uprava društva na čelu sa direktorom Društva g.din Vildanom Hajićem danas je upriličila podjelu novih mašina za pojedine šumarije.

Tačnije radi se o četiri šumska zglobna traktora sa pratećom opremom i vitlima za šumariju Bugojno i šumariji Fojnica te dva traktora za potrebe Sektora za iskorištavanje šuma – Uslužne djelatnosti.

Dva traktora sa prikolicom za prijevoz ogrijevnog drveta uručena su šumariji Gornji Vakuf – Uskoplje i šumariji Novi Travnik. 
Kamion za prijevoz oblovine ( šticar ) uručen je za potrebe šumarije Bugojno.

Ranije su za šumariju Gornji Vakuf – Uskoplje i Donji Vakuf uručena dva cjepača, s tim da se ovaj trend nastoji proširiti i na ostale šumarije kako bi imali cjepače za ogrijevno drvo čime se posebno žele zadovoljiti potrebe ugroženih kategorija stanovništva, ( penzionera, udruženja itd.).

Cijepano drvo sad se može nabaviti – kupiti u Fojnici, Busovači, Novom Travniku, Donjem Vakufu, Gornjem Vakufu – Uskoplju i Bugojnu.

Generalni direktor je istaknuo da će se zbog nedostatka informiranosti lokalne zajednice u narednom periodu posebna pozornost posvetiti na sve urađeno u oblasti šumskouzgojnih radova, na sanaciju, pripremu i pošumljavanje površina gdje se godišnje u svim segmentima vraća u šumu oko 3 miliona maraka a u javnosti se o ovome malo zna.
Istaknuto je da je ovo samo nastavak proširivanja i modernizacije voznog parka i radnih mašina čime želimo da unaprijedimo naše preduzeće u svim segmentima te našimin radnicima stvorimo bolje i sigurnije uslove za rad .

Idemo dalje…

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/