Narod i Pravda uputila dopis RTV Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezaljeto/

RTV Bugojno
Nugle II bb, 70230 Bugojno
Bosna i Hercegovina
n/r direktor, Abdumalik Abdibegović
glavni urednik, Eneida Alibegović

Predmet: Dopis

Poštovani,

Odredbama člana. 127 Statuta općine Bugojno u kojem je normirano: Općina je dužna osigurati javnost rada svojih organa u postupku donošenja odluka te omogućiti građanima da neposredno učestvuju u postupku donošenja odluka i odlučivanju, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća omogućuje se prisustvovanje predstavnicima sredstava javnog informisanja i građanima u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Dalje, članom 174. Poslovnika o radu OV Bugojno je normirano: Sjednice Vijeća su javne. Vijeće obezbjeđuje obavještavanje javnosti o svom radu i radu svojih radnih tijela. U duhu citiranih odredbi, ovim putem molimo vas da nam dostavite odgovor, zbog čega Vi kao javno preduzeće ne izvršavate svoje dužnosti određene Statutom općine Bugojno i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća!? Ovo sve iz razloga što je prije deset godina donesena odluka da će RTV Bugojno vršiti javno emitovanje sjednica Općinskog vijeća Bugojno. Dakle, u skladu sa navedenom Odlukom, ali i odredbama Statuta općine Bugojno i Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Vi imate autonomno pravo prenošenja sjednica Općinskog vijeća.

Dalje, na trećoj sjednici Općinskog vijeća vaši djelatnici su prisustovali na sjednici i vršili su snimanje sjednice, ali ista sjednica nije prenesena, niti reemitovana. Možete li nam odgovoriti ko je donio takvu odluku?

Napominjemo Vas da vi kao medij, koji se između ostalog finansira od strane građana imate dužnost da objektivno prenosite sve informacije, posebno pitanja koja su predmetom rasprave na sjednicama Općinskog vijeća.

Poštovani direktore i glavna urednice, polazeći od odgovornosti funkcije koju vršite, molimo Vas da nam odgovorite na sljedeća pitanja:

  • Zbog čega ne vršite direktno prenošenje sjednica Općinskog vijeća Bugojno?
  • Zbog čega ne vršite reemitovanje sjednica Općinskog vijeća?
  • Ko je donio odluku, odnosno da li postoji naredba kojom vam se zabranjuje vršenje poslova iz nadležnosti vašeg preduzeća?

Politički subjekt Narod i Pravda će iskoristiti sve zakonske mogućnosti da sjednice Općinskog vijeća budu emitovane i reemitovane od strane RTV Bugojno.

Građani Bugojna moraju znati o svim pitanjima koja su predmetom rasprave Općinskog vijeća. Mediji su jedan o kreatora javnog mijenja, koji imaju zadatak da građanima predstave sva pitanja o kojima se odlučuje, kako bi građani mogli znati način odlučivanja o odnosima koji se odnose na njih kao građane ovog grada.

Na kraju poštovani direktore i glavna urednice, odgovorite nam postoje li prema RTV Bugojno kao javnom preduzeću i Vašim insitucijama politički pritisak, pa ne možete slobodno izvršavati svoje dužnosti.

Vaši djelatnici moraju biti slobodni u radu, odnosno u izvršavanju svoje dužnosti, pri čemu niko ne smije da ugrožava vašu neovinost i integritet.

S poštovanjem,

Bugojno, 24.05.2021. godine Općinsko povjereništvo NIP Bugojno

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o