Narod i Pravda traži da se svim porodiljama u FBiH osigura naknada od 1.000 KM

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezaljeto/

Nakon što je Prijedlog budžeta Federacije BiH u parlamentarnu proceduru upućen i zastupnicima u Parlamentu FBiH dostavljen posljednjeg dana 2021. godine u popodnevnim satima, iz Naroda i Pravde su najavili podnošenje amandmana kojim bi se osiguralo 120 miliona KM podrške za porodilje u cijeloj Federaciji BiH.

Iz Naroda i Pravde ukazuju na činjenicu da je Vlada Federacije BiH po ko zna koji put pokazala netransparentnost i kašnjenje kada je u pitanju priprema i usvajanje budžeta, te i u novu 2022. godinu ulazi bez donesenog budžeta i bez odluke o privremenom finansiranju.

„Upozoravamo Vladu Federacije BiH na odredbe Ustava Federacije BiH i situaciju koju su izazvali, a koja može izazvati ozbiljne posljedice po funkcionisanje Federacije, u ionako teškoj političkoj situaciji“, navode iz Naroda i Pravde.

Najavljujući djelovanje amandmanski, iz Naroda i Pravde traže da se osigura 120 miliona KM kao podrška za sve porodilje u cijeloj Federaciji BiH. Prijedlogom amandmana koji će biti upućen na razmatranje Vladi FBiH i Parlamentu FBiH, predviđa se, sa ciljem osiguranja pomenutih 120 miliona KM, smanjenje sredstava za sljedeće pozicije:

– Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge umanjiti za iznos od 20.000.000,00 KM,

– Tekući transferi i drugi tekući rashodi umanjiti za iznos od 5.000.000,00 KM,

– Izdaci za nabavku stalnih sredstava umanjiti za iznos od 15.000.000,00 KM

– Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta umanjiti za iznos od 80.000.000,00 KM

Što se tiče umanjenja sredstava za izgradnju autocesta i brzih cesta iz Naroda i Pravde navode da se radi o znatnim srredstvima u situaciji kada Federacija BiH ne uspijeva povući ni sredstva već odobrenih kredita, za koje se plaćaju enormni penali.

„Planiranje nova 42 miliona KM za Tunel Hranjen, u trenutku kada već uložene desetine miliona KM još nisu opravdane niti se obrazložio dalji tok gradnje, njena dinamika i troškovi, opravdano nam otvara sumnje u mogućnost novih afera. Također, nemamo informacije o stepenu pripreme za realizaciju. Ako su projekti spremni, predlažemo kreditno zaduženje za iste, ali izvršenja u prethodnim godinama ne ulijevaju nadu“, navode iz Naroda i Pravde.

Kao razlog za uvođenje potpuno nove pozicije u budžetu sa ciljem podrške porodiljama navodi se podatak o padu broja novorođenčadi u Federaciji BiH i protekle četiri godine za 20 posto.

„Drastičan pad je nastavljen i u 2021, neki su kantoni već objavili statistike. Porodiljska naknada je jedna, ali vrlo efikasna ekonomska mjera jer novac koji se doznači ovoj kategoriji završava u krajnjoj potrošnji u BiH. Veoma je važno da naknada u svim dijelovima Federacije BiH bude ista, a svjedočimo da je različita od kantona do kantona. Cijenimo da bi fond od 120 miliona KM bio dovoljan da sve porodilje imaju naknadu od 1.000,00 KM, da se kantonima isplati razlika do ovog iznosa s obzirom na to da kantoni već isplaćuju određene iznose“, navodi se u obrazloženju podnesenog amandmana.

Što se tiče same procedure usvajanja budžeta Federacije BiH za 2021. po hitnoj proceduri iz Naroda i Pravde navode kako je ovakav postupak premijera FBiH Fadila Novalića licemjeran i nedoličan, a uz to je i u suprotnosti za zakonskim procedurama.

„Novalić je ranije podnosio apelacije Ustavnom sudu FBiH na regularan proces donošenja Budžeta Kantona Sarajevo. Ustavni sud je naravno svojom odlukom pokazao besmislenost apelacije, a on ovim činom kršenja budžetskih procedura na nivou Federacije BiH još jednom otkriva šta su bile njegove stvarne namjere kada je Kanton Sarajevo u pitanju – jalov pokušaj blokade rada institucija u Kantonu Sarajevo i nanošenje štete građanima Sarajeva, po instrukciji stranačkih šefova. Veći problem od kršenja procedura donošenja budžeta jeste sadržaj Prijedloga budžeta. Kratkim uvidom u predloženi budžet uočena su povećanja na brojnim stavkama, za koje smatramo da su u ovakvoj socio-ekonomskoj situaciji u najmanju ruku neprimjerena. Velika povećanja rashoda za više od 100 miliona KM na samo nekoliko stavki, npr. za materijal, sitan inventar i usluge, zatim za transfere i tekuće rashode, nabavku stalnih sredstava i slično, govori o iracionalnom pristupu i lošem planiranju budžeta, i pored toga što je Vlada FBiH pred sobom imala više nego dovoljno vremena, s obzirom na kašnjenje u pripremi budžeta“, navodi se u saopćenju Naroda i Pravde.

Na kraju, iz Naroda i Pravde pozivaju Vladu Federacije BiH na razmatranje racionalizacije budžeta i njegovog dovođenja u okvire i namjenu rješavanja realnih problema i zadovoljavanja stvarnih potreba građana.

foto: RadioSarajevo.ba

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o