Na današnji dan osnovana je Armija Republike BiH, temelj oružanih snaga naše zemlje

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Na današnji dan prije 29 godina, u jeku agresije na našu zemlju, osnovana je Armija RBiH, kao zvanična oružana snaga tadašnje Republike Bosne i Hercegovine.

Armija RBiH osnovana je 15. aprila 1992. godine, a taj datum je obilježavan kao Dan armije RBiH. Armija je formirana od jedinica Teritorijalne odbrane BiH i organiziranih dobrovoljaca. Vrhovni zapovjednik bio je tadašnji predsjednik Republike BiH Alija Izetbegović.

Nakon prvih višestranačkih izbora održanih u novembru 1990. godine vlasti u tadašnjoj SR BiH su osvojile stranke s nacionalnim predznakom: SDA, SDS i HDZ BiH. Kao posljedica međunacionalne netrpeljivosti i političkih neslaganja unutar SFRJ, dolazi do njenog raspada i početka ratnih sukoba. Nakon sukoba u Sloveniji i Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini dolazi do osnivanja prvih tada vojnih jedinica, kao što su Zelene beretke i Patriotska liga.

Nasuprot tome, na teritoriji SR BiH dolazi do sve većeg nagomilavanja snaga JNA, iz koje se postepeno naoružavaju srpske paravojne formacije. Naredbu o naoružavanju paravojnih formacija SDS-a dao je načelnik Generalštaba JNA general Blagoje Adžić. Sedmog i osmog februara u selu Mehurići kod Travnika održano je vojno savjetovanje komandanata sedam regionalnih štabova i dijela Glavnog štaba Patriotske lige BiH, a 8. aprila 1992. godine, uz proglašenje neposredne ratne opasnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, nakon kojeg je uslijedilo proglašenje Republike Bosne i Hercegovine, oformljen je štab Teritorijalne odbrane BiH.

Iako je zvanično 23. juna 1992. godine TO RBiH preimenovana u Armiju RBiH, kao zvaničan datum osnivanja Armije RBiH uzima se 15. april 1992. Za prvog komandanta, odnosno za načelnika Glavnog štaba Armije RBiH izabran je general Sefer Halilović, koji je tu funkciju obavljao do 1993. godine. Za njegove zamjenike imenovani su Jovan Divjak i Stjepan Šiber. Sjedište Glavnog štaba Armije RBiH je bilo u Sarajevu i predstavljao je najviši organ u komandnom lancu.

Što se tiče strukturnog uređenja armije, treba reći da je bila sastavljena od korpusa. Korpusi su bili formirani na regionalnom principu.

  1. korpus: Sarajevo
  2. korpus: Tuzla
  3. korpus: Zenica
  4. korpus: Mostar
  1. korpus: Bihać
  2. korpus: Konjic
  3. korpus: Travnik

Simbol ARBiH bio je ljiljan, a grb je bio isti kao grb RBiH, uz dodatak zlatnih mačeva i vojnih natpisa. Najveće odlikovanje je “Zlatni ljiljan”, koji se dobijao za efikasnost odrađivanja svrhe i cilja ARBiH, a svrha i cilj bili su upravo odbrana međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine od stranih i domaćih izdajnika.

Nakon Dejtonskog sporazuma, ARBiH je zajedno s HVO-om formirala Vojsku Federacije BiH, da bi nakon reforme odbrane bila transformisana u “Bosanske rendžere”, jednu od tri brigade u okviru Oružanih snaga BiH.

Klix.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/