Mr. sc. Arnesa Dževahirić: Prepreku ravnopravnoj zastupljenosti žena u političkom životu predstavlja nedovoljna podrška političkih partija ženama- članicama

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezadom_-2/

Naša sugrađanka Arnesa Dževahirić je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu pod mentorstvom Doc. dr. Miraščija Džananović Nedžme i uz prisustvo članova komisije Prof. dr. Halilović Safeta i Doc. dr. Spahić Ehlimane, odbranila Magistarski rad na temu „Položaj i uloga žene u političkom i javnom životu u savremenoj BiH“ jednoglasnom ocjenom komisije 10, i preporukama za objavljivanje. Arnesa je dio svoje profesije usmjerila ka doprinosu za afirmaciju (obrazovanih) žena u društvu, a njen rad bazira se na odgovorima na pitanje da li žena zaista uživa politička prava i u kojoj mjeri. Smatra da su analize iznesene u njenom magistarskom radu nužne u razumijevanju sadašnje problematike ravnopravnosti spolova, potrebe formulisanja njenog normativnog značaja te usvajanju analiza i njihovoj primjeni na široj edukativnoj razini. Navedeno čini ovaj rad značajnim u vremenu u kojem još uvijek postoji nerazumijevanje važnosti političkog statusa žena, trendova i pomaka u postizanju pune jednakosti žena i muškaraca.

Većina rada posvećena je aktuelnoj situaciji, položaju žene u politici savremene Bosne i Hercegovine, položaj u političkim strankama, zatim su rađene statističke analize ućešća žena na kandidatskim listama za prethodne Opće izbore 2014. godine kao i analiza izbornih rezultata. Identificirani trendovi komparirani su sa iskustvima žena u politici zemalja EU. Arnesa je u toku svog istraživanja obavila lične intervjue sa bh. političarkama, odnosno predstavnicama izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini, među kojima su: Aleksandra Pandurević– zastupnica ispred SDS u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH; Maja Gasal- Vražalica – zastupnica ispred DF u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH; Jasna Duraković– zastupnica ispred SBB BiH- u Parlamentu Federacije BiH; Almira Ćosić – zastupnica ispred SDA u Parlamentu Federacije BiH; Anita Markić– Ministrica pravosuđa i uprave u vladi Zapadnohercegovačkog kantona ispred HDZ BiH; Sabina Ćudić– zastupnica ispred NS u skupštini Kantona Sarajevo; Marija Češkić- zastupnica ispred HSP dr. Ante Starčević BiH u skupštini Zapadnohercegovačkog kantona; Edina Hrustić- zastupnica ispred SBB BiH u skupštini Srednjobosanskog kantona; Amra Babić– Načelnica Općine Visoko SDA; Nevzeta Begić– Vijećnica ispred SBB BiH u Općinskom vijeću Visoko; Irhana Čajdin– Vijećnica ispred SDP BiH. Za potrebe Magistarskog rada razgovarale su o temama koje se odnose na razumijevanje i viđenje položaja žena u Bosni i Hercegovini od strane najvažnijih aktera društvenog i političkog života.

Pored intervjua, a na osnovu iznesenih statističkih podataka u radu, odnosno analize izbornih rezultata, vidljivo je da su žene i na prethodnim izborima prošle loše, ne samo po pitanju izbornih rezultata, nego i zbog izrazito neravnopravne podjele stvarne političke moći. Međutim, to nije problem samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Evropi, što je prikazano i u poglavlju rada gdje je rađena komparacija političke participacije žena u BiH sa političkom participacijom žena u zemljama Evropske Unije. Arnesa je mišljenja da one političke opcije koje su bile spremne uticati na pozitivne promjene, tako što će promovisati i osnaživati ulogu žena u politici, te ih postavljati na značajne funkcije u izvršnoj vlasti, to su pokazale i svojim rezultatima. Ipak je sve je pitanje spremnosti i volje političkih opcija da se uhvate u koštac sa  promjenama koje su neminovne, ali se ipak odgađaju.

Analizirajući kandidatske liste za Općinsko vijeće Bugojno za izbore koji slijede, primjetno je da na čelu liste nema niti jedna žena. Arnesa na osnovu ovoga tvrdi da je zaista nesumnjivo da veliku prepreku ravnopravnoj zastupljenosti žena u političkom životu predstavlja nedovoljna podrška političkih partija ženama- članicama, u kreiranju prije svega samih političkih programa a zatim i političkoj afirmaciji. U komunikaciji sa liderima političkih stranaka na pitanje zašto na čelu liste nije pozicionirana niti jedna žena, odgovaraju da je političkim strankama važna kompetncija a ne spol. S obzirom da je vrlo teško povjerovati da u našem gradu postoji ne postoje žene kompetentne za poziciju nosioca liste, zatim ako uzmemo u obzir činjenicu da Općinska organizacija niti jedne stranke nema plan za unapređenje općenitog sudjelovanja žena u politici i njihovo zadržavanje i djelovanje unutar političke opcije, i na to sve dodamo izborni sistem sa zatvorenim listama, dolazimo do zaključka da je ipak primarna odgovornost na političkim strankama kada je upitanju povećanje političke participacije žena. Smatra da političke stranke, ukoliko žele ozbiljno ispunjavati svoju funkciju zastupanja građana/ki i zagovaranja koncepcije općeg dobra u lokalnoj zajednici, nužno moraju uključiti obrazovane žene kao one koje zastupaju i uvažavati interese i potrebe žena kao neodvojivi dio svake koncepcije općeg dobra.

U periodu postdiplomskog studija, objavljen je i njen stučni rad na temu „Šta NATO integracija znači za Bosnu i Hercegovinu?“  u okviru natječaja kojeg su, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Država u BiH, organizirali Atlantska inicijativa iz Sarajeva i Centar za međunarodne odnose iz Banjaluke, a rad je ocijenjen među deset najboljih. Od septembra, Arnesa planira nastaviti i Doktorske studije na Univerzitetu u Sarajevu.

Foto_2 Foto_3 Foto_1

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/