Majka-vijećnica koja je uvijek uz majke porodilje

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

U O.V.Bugojno do ove godine sve majke-porodilje nisu bile u istom položaju. U prethodnim godinama kroz Općinski budzet samo određene i odabrane majke-porodilje su dobivale porodiljsku naknadu.
Od ove godine ta praksa je izmijenjena zahvaljujući amandmanima vijećnice Elme Durakovic Čepalo (vijećnica SBB) na već utvrđeni i pripremljeni nacrt Općinskog budžeta za 2021 godinu.

Iz tih razloga je na zadnjoj sjednici O.V.Bugojno bila tačka oko izvještaja uplata Bugojanskim majkama-porodiljama.
Stoga smo i postavili nekoliko pitanja majki-vijećnici Elmi Duraković Čepalo.

-Gdjo Elma, dali ste zadovoljni načinom i tempom isplate Bugojanskim majkama-prodiljama.

Da, bitno mi je da su sada sve majke-porodilje u istom položaju.
Poznato Vam je da vladajuće stranke u našoj Općini nikada nisu do ove godine sve majke gledale istim očima.Ove moje riječi potvrđuje i predloženi NACRT Općinskog budžeta za 2021. godinu koji je na našoj sjednici početkom ove godine trebao i dobiti formu PRIJEDLOGA Općinskog budžeta.

-Gdjo Elma, uspjeli ste svojim amandmanima uzburkati vladajuće da im već utvrđeni NACRT Općinskog budžeta koji nije predvidio sve majke-porodilje za naknadu ne ugleda formu PRIJEDLOGA Općinskog budžeta.

Baš tako. Svojim amandmanima sam natjerala vladajuće da mi ukradu amandmane. Da, baš ukradu jer su se pobojali javnosti i pojedinačnog izglasavanja o mojim amandmanima.
Takve amandmane nikada niko nije podnio Općinskom vijeću od rata pa do ove godine.
Kroz predizbornu kampanju to sam obećavala svim našim novim majkama i time se ponosim danas.

-Bliži se kraj godine, a Vi već pripremate i lobirate kolege vjećnika za nove amandmane i majke-porodilje za prijedlog budžeta za 2022. godinu.

Da, želja mi je da se ovogodišnja jednokratna isplata majkama-porodiljama u iznosu od 1.000 KM naredne godine daje svakog mjeseca od dana poroda u dvanaestomjesečnom iznosu svakog prvog u mjesecu.
Taj mjesečni iznos bi trebao iznositi 150 KM.
Novaca i izdataka u budžetu ima za razne opravdane, a i neopravdane ustanove, fešte, investicije i tome slično.
Kada pogledam sve svoje kolege vijećnike mogu reći da smo svi finansijski dobrostojeći, a nekolicina njih je narodni rečeno na državnim jaslama.
Mnogi od njih imaju po nekoliko plata i zaposlenja.
Nažalost, tako je. Popraviti to ne mogu,ali se mogu boriti za majke-prodilje.Te amandmane već pripremam i bit će interesantno hoće li ih dobrostojeće kolege vijećnici i višeplatne kolege vijećnici i prihvatiti.

-Gdjo Elma, hoće li prihvatiti te nove amandmane za majke porodilje.

Hoće itekako. Ili će mi ukrasti te iste amandmane i kititi se njima što mi neće smetati (cilj ostvaren) ili će pojedinačno morati pri glasanje reći PROTIV.
U duši znam da neće smjeti biti PROTIV.
Zašto znam, o tome kada dođe vrijeme.

-Hoćete li još djelovati sa nekim amandmanima

Želja mi je da se iz općinskog budžeta izdvoje sredstva do 80.000 KM za Bolnicu Bugojno-ginekološko porodiljsko odjelenje.

Po mojim informacijama na tom odjelu imamo kompletnu infrastrukturu, ali nedostaje veći broj stručnog kadra.
Ta bi se sredstva iz budžeta usmjerila baš u tom pravcu da naše sugrađanke imaju gdje se poroditi i preglede izvršiti.Nažalost znam da sada mnoge od njih takve usluge traže izvan općine Bugojno. Ta praksa se mora prekinuti jer nismo svi u finansijskoj situaciji takve usluge tražiti izvan Bugojna.

Gdjo Elma Duraković Čepalo,hvala Vam i sretno u budućem radu.

Hvala i Vama. Da ste nam živi i zdravi uz veliki pozdrav svim našim Bugojancima i Bugojankama ma gdje bili.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/