KONKURS za kratku priču/pripovjetku za 2015. godinu „III Bugojanska vaza“ nagrada 1.000 KM

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

JU Kulturno sportski centar Bugojno i općina Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma o ustanovljenju nagrade „Bugojanska vaza“ za kratku priču/pripovjetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje

KONKURS
za kratku priču/pripovjetku za 2015. godinu
„III Bugojanska vaza“

Uslovi konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju građani BiH.
2. Priče/pripovjetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.
3. Priče/pripovjetke maksimalno trebaju imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta).
4. Rok za dostavljanje radova je 23.10.2015. godine.
5. Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
6. JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanje odabranih priča/pripovjetki u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima.
7. Nagrada je jedna i nedjeljiva.
8. Nagrada se sastoji od replike „Bugojanska vaza“ (original se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH i predstavlja najstariji pronađeni pisani spomenik u BiH), autorice Adine Kero i novčanog iznosa od 1.000 KM.
9. Žiri, kojeg imenuje direktor KSC Bugojno, bit će sačinjen od tri afirmisana autora iz BiH.
10. Radove slati u tri odštampana primjerka (A4 format) na jednom od službenih jezika BiH i u elektronskoj formi na CD-u.
11. Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime autora, adresu i kontakt telefon).
12. Na Konkurs nemaju pravo prijave uposlenici i uprava KSC Bugojno niti njihovi bliži srodnici.

Radove slati na adresu:
JU Kulturno sportski centar Bugojno
Nugle II bb
70230 Bugojno
Sa naznakom „Bugojanska vaza“

Kontakt osoba: Vahid Duraković, e-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba

Rezultati Konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno www.kscbugojno.ba najkasnije do 24.11.2015., a nagrada će biti uručena 25.11.2015. godine.

D I R E K T O R
Vahid Duraković

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o