KONKURS: Prijem policajaca i mlađih inspektora u MUP SBK

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/bingoosmica/

POLICIJSKA AKADEMIJA 2015

1. JAVNI OGLAS

1. a  PRIJAVNI OBRAZAC ZA POČETNI ČIN POLICAJAC

1. b PRIJAVNI OBRAZAC ZA POČETNI ČIN MLAĐI INSPEKTOR

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna (“Službene novine Kantona Središnja Bosna” broj: 12/06, 1/08 i 12/09) Povjerenstvo za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin “policajac” i početni čin “mlađi inspektor” raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KANDIDATA ZA ŠKOLOVANJE

NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI U SARAJEVU

I

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, Uprava policije vrši prijem kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin “policajac” i početni čin “mlađi inspektor” kako slijedi: -28 kandidata sa najmanje IV (četvrtim) stupnjem školske spreme- za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”, i -12 kandidata sa najmanje VI (šestim) stupnjem školske spreme ili završenim prvim ciklusom bolonjskog sistema visokog obrazovanja s najmanje 180 ECTS bodova- za drugi nivo pristupanja u činu “mlađi inspektor”.

I I

Osnovna obuka kandidata obavljat će se na Policijskoj akademiji u Sarajevu. Osnovna obuka kandidata traje 12 mjeseci za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”, odnosno 6 mjeseci za drugi nivo pristupanja u činu “mlađi inspektor”.

I I I

Da bi bila zaposlena kao policijski službenik, osoba mora ispunjavati opće i posebne uvjete

2. USTAV BOSNE i HERCEGOVINE

3. USTAV FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

4. USTAV SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

5. ZAKON O UNUTRAŠNJIM/UNUTARNJIM POSLOVIMA SBK/KSB

6. ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA SBK/KSB

7. PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I RASPOREDU TESTIRANJA U PROCESU ZAPOŠLJAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

8. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU I RASPOREDU TESTIRANJA U PROCESU ZAPOŠLJAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

9. ZAKON O SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI i HERCEGOVINI

10. ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU SBK/KSB

11. UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA UPRAVE I SLUŽBI ZA UPRAVU U FBiH

12. ZAKON O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

13. ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

14. ZAKON O ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/