K'O DVA MORA – NAŠE DUŠE

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Da su tinta okeani
i da pišem s prstima mi,
ne bih čežnju ispisao
kol'ko sam te požlio!

Da presahnu plava mora,
hladne r'jeke sa izvora,
suzom bi’ ih nakapao
kad bi’ samo zaplakao!

K'o dva mora – naše duše!
s istilahom dodirnu se!
U ašku se dodiruju,
al’ se emrom ne mješaju!

Džanu duše – Pejgambere!
zbog Islama – naše Vjere,
ubijaju zulumćari
sabije i ihtijare!

 
Text: Fuad A. Seferagić

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o