K'O DVA MORA – NAŠE DUŠE

https://www.bugojno-danas.info/

Da su tinta okeani
i da pišem s prstima mi,
ne bih čežnju ispisao
kol'ko sam te požlio!

Da presahnu plava mora,
hladne r'jeke sa izvora,
suzom bi’ ih nakapao
kad bi’ samo zaplakao!

K'o dva mora – naše duše!
s istilahom dodirnu se!
U ašku se dodiruju,
al’ se emrom ne mješaju!

Džanu duše – Pejgambere!
zbog Islama – naše Vjere,
ubijaju zulumćari
sabije i ihtijare!

 
Text: Fuad A. Seferagić

https://www.bugojno-danas.info/ https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://mfbanka.com/stednja/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/