Kladionice pobijedile?! Porez na uplatu ostaje 5%

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila više amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Jednim od amandmana je brisan članak 2. u koje se, podsjećamo, predviđalo da se umjesto 5 posto, na svaku uplatu obračunava 10 posto poreza. Prevedeno na jezik običnih građana, kada kupite hljeb u prodavnici državi prodavac plati 17 posto poreza, a kada uplatite 1 KM u kladionicu, kladionica državi plati pet posto poreza.

U obrazloženju Vlada FBiH stoji da, obzirom da ovaj zakonom predlaže i uvođenje oporezivanja svih dobitaka ostvarenih u igrama na sreću klađenje, postoji realna bojazan da bi istovremenim propisivanjem i veće stope iznosa naknade koja se u startu obustavlja kod same uplate na teret igrača, za posljedicu imalo odljev igrača na internet sajtove stranih priređivača kao i priređivača iz RS-a, koji ne primjenjuju pravila o obustavi naknade od uplate igrača i oporezivanju svih dobitaka.

Novina je i članak koji se odnosi na porez na dobitke od klasičnih igara na sreću.

Prema amandmanu, porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću plaća se po stopi od deset posto na dobitke u visini od 10 KM do 2.000 KM, po stopi od 15 posto na dobitke iznad 2.000 KM do 8.000 KM, po stopi od 20 posto na dobitke iznad 8.000 KM do 100.000 KM, a po stopi od 30 posto na dobitke iznad 100.000 KM.

Kada je riječ o dobicima ostvarenim od igara na sreću klađenjem, porez na dobitke do 2.000 KM iznosi deset posto, na dobitke iznad 2.000 KM do 8.000 KM porez je 15 posto, na dobitke iznad 8.000 KM do 100.000 KM porez iznosi 20 posto, stopa od 30 posto primjenjuje se na dobitke iznad 100.000 KM.

Ovaj porez obračunava se i plaća prilikom isplate svakog oporezivog dobitka, a obračun, obustavu i uplatu poreza vrše priređivači.

Osnovicu za obračun poreza na novčane dobitke čini novčani iznos pojedinačnog oporezivog dobitka ostvarenog u klasičnim igrama na sreću koji predstavlja razliku između ostvarenog dobitka i iznosa uplate igrača za učešće u igri koja je rezultirala dobitkom.

Kod dobitaka igrača ostvarenih u igrama na sreću koje se priređuju putem interneta ili SMS-poruka, kaže jedan od amandmana, porez na dobitke uplaćuje se najdalje do desetog u tekućem za prethodni mjesec u korist proračuna FBiH.

Među novim odredbama je i da, osim Porezne uprave, inspekcijski nadzor nad radom priređivača vrši i Federalna uprava za inspekcijske poslove, sukladno ovlastima sadržanim u posebnim propisima.

fokus.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/