Jeste li znali ko je bio Rifat-beg Sulejmanpašić iz Odžaka kod Bugojna?! Jako utjecajna ličnost prije stotinu godina

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

POSLJEDNJA SJEDNICA SABORA BOSANSKOG PLEMSTVA

Naime na zadnjem saboru bosanskog plemstva među ostalima je bio i Rifat-beg Sulejmanpašić, bosanski intelektualac, izdavač, urednik i političar iz Odžaka kod Bugojna, inače zastupnik i predsjednik muslimanskog kluba u bosanskom saboru, te vlasnik i izdavač lista Musavat u periodu 1910-1912, kao i predsjednik medžlisa islamske zajdnice Bugojno u periodu prije 1. sv. rata…Sahranjen u haremu džamije u Bugojnu, navodi se u knjizi prof. Kamberovica, “Begovski zemljišni posjedi od 1878-1918…o Rifat-begu Sulejmanpašiću

U austrougarskom vremenu pripadnici porodice Sulejmanpašić bili su politički veoma aktivni i, uglavnom, opoziciono orijentirani, a neki, poput Rifat-bega, dosegnuli su sami vrh političke hijerarhije. Rifat-beg, naime, bio je zastupnik i predsjednik Muslimanskog kluba u Bosanskome saboru,525

Bosansko plemstvo (age i begovi), opstalo je sve do austrijske okupacije zemlje 1878.g. Od srednjeg vijeka do tada predstavljali su glavni faktor ukupnog privrednog, kulturnog i političkog života zemlje. Na slici: Sabor bosanskog plemstva na zasjedanju 1910.g. Slijeva nadesno: Vasif-beg Biščević (Bihać), Husein-beg Cerić (Bos. Novi), Šerif ef. Arnautović (Mostar), Bakir-beg Tuzlić (Tuzla), Osman-beg Pašić (Bijeljina), Muhamedbeg Džinić (Banja Luka), Muharem-aga Pašalić (Bos. Krupa), Rifat-beg Sulejmanpašić (Bugojno), Derviš-beg Miralem (Travnik), Ahmed-aga Henda (Sarajevo), Ali-beg H. Alibegović (Modriča), Ali-beg Firdus (Livno), Šemsi-beg Zaimović (Brčko), Muhamedbeg Fadilpašić (Sarajevo), Ragib-beg Džinić (Banja Luka).

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o