Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Na osnovu člana 40. Statuta općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno„ broj:7/07, 2/08 i 6/11), Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za raspodjelu sredstava stavke Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za 2017.godinu                                                            

I

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava stavke Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za  2017. godinu.

Općinskim budžetom za 2017. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 250.000,00 KM na ime poticaja razvoju poljoprivrede.

II

Pravo na ostvarivanje poticaja stiču:

 • korisnici koji imaju prebivalište  na teritoriji općine Bugojno
 • korisnici koji su  upisani u Registaru poljoprivrednih gazdinstava i Registaru klijenata,
 • korisnici koji ispunjavaju posebno propisane uvjete za svaku vrstu proizvodnje

propisane Programom novčanih  poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine

Bugojno u 2016. godini

 • Korisnici  koji nisu ostvarili pravo na poticaje na kantonalnom i federalnom nivou za istu proizvodnju, izuzev proizvodnji za koje komisija smatra kao ugrožene proizvodnje.
 • Maksimalan iznos po jednom proizvođaču bez obzira na broj podnesenih zahtjeva je 3.000,00 KM, izuzev pravnih lica i registrovanih poljoprivrednih obrta.

                                                                       III

V R S T E  P O T I C A J A

I /   Animalna proizvodnja

 1. Poticaj za uzgoj muznih grla u govedarstvu

Za proizvođače koji uzgoje 3-5 muzne krave

Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017 godine.

2.Poticaj za proizvodnju i prodaju mlijeka, minimalno 6000 litara mlijeka godišnje.

Poticaj se obračunava za  period  IV kvartal 2016 god. i  I. II. III. kvartal 2017 godine

Visina novčanog poticaja je 0,05 KM po litru. Rok prijave 30.11.2017.

 1. Poticaj za uzgoj steone junice

Za proizvođače koji uzgoje  jednu steonu junicu u tekućoj godini.

 Poticaj iznosi 200,00 KM. Rok prijave 30.11.2017 god.

 1. Poticaj za oplemenjivanje pasminskog sastava goveda ( za uzgoj ženske teladi) *

Pravo na novčani poticaj ima korisnik koji u toku 2017 god. ostavi u uzgoju žensko tele radi daljeg uzgoja, starosti iznad dva mjeseca,  maksimalno pet ( 5) grla.

Visina novčanog poticaja je 200,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017. godine

 1. Poticaj za uzgoj ovaca

Za proizvođače koji uzgajaju 30-50 ovaca ili 15-25 koza

Poticaj iznosi 10,00 KM po ovci / kozi. Rok prijave 30.11.2017. god.

 1. Uzgoj pčelinjih društava

Za proizvođače koji posjeduju 15 – 20 pčelinjih društava

Poticaj iznosi 10,00 KM po društvu  za proizvođače koji posjeduju do 20 društava i 5,00 KM za proizvođače koji posjeduju preko 20 društava. Rok prijave 30.11.2017 god.

 1. Poticaj proizvodnje u peradarstvu

Za proizvođače koji drže farmu minimalno 300 – 1000 komada peradi.

Poticaj iznosi 1,00 KM po kljunu za novoosnovane farme

Poticaj iznosi 0,50 KM po kljunu za postojeće farme. Rok prijave 30.11.2017. god.

 1. Poticaj za tov junadi

Za proizvođače koji utove 3 – 5 grla

Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017. god.

 1. Poticaj za tov svinja

Za proizvođače koji utove 5-10 svinja

Poticaj iznosi 50,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017. god.

 1. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača

Za proizvođača koji uzgoji 3 – 4  grla rasplodnih krmača starosti najmanje 12 mjeseci.

Visina  novčanog poticaja je 100,00 KM po grlu. Rok prijave 30.11.2017. god

 1. Poticaj za proizvodnju i tov ribe

Za proizvođače koji utove 1000 – 3000 kg ribe godišnje

Poticaj iznosi 300,00 KM po ribnjaku. Rok prijave 30.11.2017 god.

 

II /  Biljna proizvodnja

 

 1. Poticaj za podizanje novih zasada jagodastog voća

Proizvođači koji su podigli zasad jagodastog voća (CERTIFICIRANI SADNI MATERIJAL) površine 0,1 ha -0,5 ha, jesen 2016 godine i  2017. godina.

Poticaj iznosi 3.000,00 KM po ha. Rok prijave 30.11.2017 god.

2.Poticaj za proizvodnju  povrća u plastenicima

Pravo na poticaj imaju proizvođači koji imaju plasteničku proizvodnju površine 100 m2 – 500 m2.

Poticaj iznosi 1,00 KM/po m2. Rok prijave 31.10.2017. god.

 1. Poticaj za proizvodnju povrća na otvorenom – krastavac, luk, mrkva, paprika, grah, kupus i krompir.

Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su u toku ove godine ostvarili proizvodnju kupusa i krompira minimalne površine od  0,5-2,0 ha,  ostalo povrće minimalne površine 0,20 ha- 0,50 ha.

Poticaj iznosi 1.000,00 KM/ha – za krastavac, luk, mrkva, grah i paprika

Poticaj iznosi 500,00 KM/ha. – za krompir i kupus

Rok prijave 31.10.2017 god.

 1. Poticaj za proizvodnju kukuruza – silaže

Proizvođači koji proizvode kukuruz na površini od 1,0 – 2,0 ha

Poticaj iznosi 200,00 KM po ha. Rok prijave 31.10.2017. god.

 1. Poticaj za proizvodnju žitarica ( pšenica, raž, ječam, zob, tritikale i heljda)

Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su posijali od 1,0 – 2,0 ha jedne vrste žitarica. Proizvođači imaju pravo podnijeti zahtjev za više vrsta žitarica, koji nisu poticani iz federalnog budžeta.

Poticaj iznosi 200,00 KM/ 1 ha. Rok prijave 31.10.2017 god.

 1. Poticaj za proizvodnju krmnog bilja

Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji posiju djetelinu, uljanu repicu, stočni grašak  na površini od 0,5 – 1,0  ha.

Poticaj iznosi 200,00 KM/ 1 ha. Rok prijave 31.10.2017 god.

 1. Poticaj za podizanje novih zasada voća visokostablašica

Pravo na novčani poticaj  imaju poljoprivredni proizvođači koji su zasnovali voćnjak na površini  0,1 – 0,2 ha i to u jesen 2016 godine i proljeće i jesen 2017. godine.

Visina novčanog poticaja je 3000,00 KM/ha. Rok prijave 30.11.2017 god.

Zahtjevi za biljnu proizvodnju trebaju sadržavati Izjavu podnosioca zahtjeva o biljnoj proizvodnji u toku 2017., uz ostalu potrebnu dokumentaciju.

III / OSTALA ULAGANJA

 1. Subvenciranja izgradnje i proširenja stajskih i pratećih objekata u cilju proširenja proizvodnje

Pravo na ovaj vid subvencije imaju svi poljoprivredni proizvođači  koji su upisani u RPG,  a mogu ostvariti pravo za isti objekat samo jedanput u periodu od početka do izgradnje istog.

Da bi korisnici ostvarili pravo na poticaj  potrebno je da objekat za koji se aplicira bude završen preko 50% te dostave sljedeću dokumentaciju:

Visina novčanog poticaja  iznosi  30 % od visine računa a subvencija se odnosi na minimalnu  vrijednost računa u iznosu od 1000,00 KM a maksimalni iznos  računa za subvenciju je 5.000,00 KM.

 1. Subvencija uginuća krupne stoke:

Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su imali uginuće stoke izazvano bolestima u 2016.godini poslije  30.11. (nakon zatvaranja Javnog poziva za 2016. godinu) i do momenta podnošenja zahtjeva u 2017.godini, a da nisu ostvarili pravo subvencije po istom osnovu.

Subvencija iznosi:

Krupna stoka  500,00 KM/grlo, za podmladak 250,00 KM/grlu.

Rok prijave 30.11.2017 god.

I V

Izbor korisnika vršit će Komisija za poljoprivredu imenovana od općinskog načelnika.

Odluku o dodjeli sredstava iz “Subvencija za poljoprivredu“ donosi Načelnik općine Bugojno, na prijedlog Komisije.

V

Zahtjevi za Poticaj poljoprivrednim proizvođačima sa neophodnim prilozima za svaku proizvodnju, se podnose u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu od 04.10.2017 godine do rokova definisanih za svaku proizvodnju.

 

VI

Zahtjevi sa nepotpunim dokumentima neće biti razmatrani.

Dodatne informacije za učešće u  Javnom pozivu  se mogu dobiti putem kontakt telefona

030-509-234  ili u općini  kancelarija broj 112.

Načelnik općine                                                                         

Hasan Ajkunić, prof.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/