Iznajmljuje se poslovni prostor gdje je bio kafić Hollywood

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

JAVNI POZIV

za iznajmljivanje poslovnog prostora caffe Hollywood

  1. PREDMET POZIVA

JU Kulturno sportski centar Bugojno raspisuje javni poziv za iznajmljivanje poslovnog prostora uz određene uslove koji su definisani odlukom Upravnog odbora. Upravni odbor  je imenovao komisiju od tri člana koji će komisijski otvoriti i pregledati ponude, donijeti konačnu odluku o najboljem ponuđaču.

Uslovi kod prijave ponuđača:

  1. Iznos kirije;
  2. Plan investicionog ulaganja;
  3. Plan rada
  • PRAVO PODNOŠENJA

Imaju sva pravna i fizička lica koja smatraju da je taj posao adekvatan za njihove potrebe.

  • NAČIN I ROK PODNOŠENJA

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje prijave uz plan investicije i plan rada u zatvorenoj koverti poslati na adresu JU KULTURNO SPORTSKI CENTAR BUGOJNO, NUGLE II BB BUGOJNO sa naznakom „JAVNI POZIV-iznajmljivanje poslovnog prostora cafe Hollywood- NE OTVARAJ“

Javni poziv  ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

direktor Mirza Idrizović

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/