INTERVJU: Neće doći do velikog poskupljenja u autoškolama, Josip Topić dipl.ing.prometa

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Analizirajući uzroke prometnih nesreća u BiH, kao i razmatranje istih, nevladine organizacije, fakulteti i druge institucije koje se bave sigurnošću prometa na cestama u BiH pokrenuli su inicijativu kod nadležnog ministarstva za izmjenu i dopunu Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, te nakon usvajanja istoga, zakon se počeo primjenjivati od 15.02.2017. godine. A sve sa ciljem da se sigurnost cestovnoga prometa poveća.

Kao polaznu osnovu za povećanje sigurnosti prometa na cestama u BiH uzeti su u razmatranje čimbenici sigurnosti prometa, sa posebno osvrtom na sustav osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita u BiH. Utjecaj i uloga mladih vozača na sigurnost cestovnog prometa u BiH. Analize su pokazale da jedan od vodećih uzroka prometnih nesreća neprimjereno ponašanje vozača u prometu ( neprilagođena brzina, vožnja pod utjecajem alkohola, ne poštivanje pravila prolaska, pravila pretjecanja, skretanja, obilaženja i dr.)

Kao polaznu osnovu za uređenje sustava osposobljavanja bilo je potrebno promjeniti zakonska riješenja i stvoriti okvire za povećanje kvalitete osposobljavanja kandidata za vozače.

Kroz izmjenu zakonski riješenje omogućava se izmjena i nadopuna programa osposobljavanja u onim segmentima koji se pominju kao uzrok prometnih nesreće, i stvaranje istih okvira za izjednačavane rada subjekata koji se bave osposobljavanjem, sada je navedeni zakon omogući da Vijeće ministara zajedno sa nadležnim tijelima za obrazovanje donese „ minimalne računske elemente vrijednosti nastavnog sata“.

Ovih dana čitamo na portalima (https://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/Vozacki-bi-mogao-biti-skuplji-i-za-500-KM/428220) oko poskupljenja rada autoškola mi iz Centra za sigurnost i mobilnost prometa u BiH, Odbor za autoškole i vozačke ispite procjenjujemo da je potrebno pojasniti određena pojmove kao i sam rad autoškola.

Ovdje je potrebno pojasniti da se osposobljavanje kandidata za vozače temelj na Programu osposobljavanja, a on se sastoji od: a) osposobljavanja iz poznavanja propisa, b) osposobljavanja iz upravljanja vozilom koji provode autoškole, dok osposobljavanje iz prve pomoći provodi Crveni križ u BiH kroz općinske organizacije.

Zakonom je omogućeno sa se odrede „minimalne računske elemente vrijednosti nastavnog sata“ što nije isto kao minimalna cijena. Minimalnu cijenu će odrediti sami vlasnici autoškola, ali ta cijena će morati sadržavati „ minimalne računske elemente vrijednosti nastavnog sata“. Dakle, cijenu i dalje određuju autoškole.

Ovdje se postavlja pitanje. Zašto će uopće „ minimalne računske elemente vrijednosti nastavnog sata“ ?

Danas na tržištu osposobljavanja kandidata za vozače u BiH 80% autoškola nisu u sustavu PDV, a Pravilnikom osposobljavanju kandidata za vozače motornih vozila u BiH propisanim su tehnički uvjeti za rad autoškola, oni su takvi da je nemoguće da autoškola radi a da ne pređe prihod od 50000KM godišnje. Autoškole umanjuju prihode i samim tim izbjegavaju plaćanje poreza.

Primjenom Minimalnih računskih elementa vrijednosti nastavnog sata bi bili svi elementi koji se primjenjuju da bih se program realizirao i po tim minimalnim elementima vrijednosti nastavnoga sata, ne bi bilo moguće umanjiti prihod autoškola, nadležna tijela bih prilikom procesa kontrole jednostavno došla do stvarnih prihoda rada autoškola i time bih se izbjeglo rad na crno, neplaćanje poreza.

Međutim, potrebno je pomenuti da cijene neće rasti, kako je u tekstu navedeno i do 500KM. Zašto.

Ovdje treba razdvojiti osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkih ispita. Ako danas osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita košta oko 900 KM onda je potrebno naglasiti da od tih 900KM za troškove liječničkog, prve pomoći i ispita ide i do 350KM.

Što znači da danas autoškoli kandidat plati 550KM, i u toj cijeni je uključena teoretska nastava 28 sati i 35 sati obuke vožnje.

U ovoj cijeni koja ide autoškoli nema elemenata koji mogu sa argumentirano iznijeti da se program realizirao u cijelosti, tada dolazi do smanjenja sati vožnje, nedolaska na nastavu, lobiranja na ispitima itd.

Prema našim istraživanjima danas preko 50 % autoškola ne provodi teoretsku nastavu, niti provodi program osposobljavaju u punom iznosu, i sve autoškole koje su protiv ovakvih riješenja jesu te autoškole koje ne žele da se sustav uredi i da se u tome sustavu na najbolji način realizira program, a svakako realizacije programa osposobljavanja ovisi i o financijskim sredstvima kandidata.

Pored svega navedenoga potrebno je u budućim pravnim podzakonskim aktima odrediti , ograničiti rad instruktora vožnje, predavača teoretske nastave sukladno zakonom o radu.

Sve navedeno su kao osnove za uređenje sustava, a o nama opet ovisi dali ćemo to uspjeti.
Nadamo se da hoćemo.

Centar za sigurnost i mobilnost u BiH
Odbor za autoškole i vozačke ispite
Josip Topić dipl.ing.prometa

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/