Internacionalnom univerzitetu Travnik iz Travnika dodijeljena institucionalna akreditacija

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Uz prigodnu svečanost je u ponedjeljak, 23.5.2016.g. u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, dodijeljena institucionalna akreditacija Internacionalnom univerzitetu Travnik.

Rješenje kojim se Internacionalnom univerzitetu Travnik dodjeljuje ovaj iznimno značajan dokument – institucionalna akreditacija – Akademiku, prof.dr. Ibrahimu Jusufraniću je uručila Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Katica Čerkez, uputivši iskrene čestitke rektoru, našoj visokoškolskoj instituciji i svim njenim uposlenicima i saradnicima, kao i studentima svih fakulteta i ciklusa IUT-a.

U svom obraćanju povodom dodjele najviše institucionalne potvrde kvalitetnog rada i razvoja Internacionalnog univerziteta Travnik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, zahvalivši se na dodjeli Rješenja o institucionalnoj akreditaciji, naglasio, između ostalog, i sljedeće:

Internacionalni univerzitet Travnik, u godini u kojoj obilježava prvu deceniju inicijalnog početka rada, i u godini kada očekujemo završetak finalnih radova na novoj zgradi u Travniku sa više od 10.000 kvadratnih metara korisnog prostora, dobija institucionalnu akreditaciju na osnovu zadovoljenja svih postavljenih kriterija od strane najvišeg organa za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine.

Uobličeni oblik pretpostavljenih oblika strategije razvoja našeg univerziteta, uz zadovoljenje svih uslova kvalitetnog upravljanja, unutrašnjeg osiguranja kvaliteta, kao i razvoja kulture neposredno zadovoljenih kriterija kvaliteta su samo neki od realiziranih ciljeva IUT-a koji se kontinuirano razvijaju i nadograđuju, u skladu neposrednom izgradnjom kapaciteta naše visokoškolske ustanove.

Naši profesori, predavači i ostalo osoblje univerziteta su zadovoljili visoke, metodološki uobličene standarde kvaliteta, kroz odgovarajuće procedure za ocjenjivanje studenata, istovremeno stvarajući najkvalitetnije ljudske resurse koje može dati naš univerzitet.

Uspostavljeni unutrašnji informacijski sistemi IUT-a, kako prema internim, tako i eksternim javnostima, kroz uspješnu realizaciju live stream-a gostujućih predavanja profesora sa univerziteta iz susjednih zemalja, međunarodna saradnja koja se prostire na četiri kontinenta, kvalitetne odnose sa javnostima gdje je naša komunikacija sa vanjskim javnostima itekako razvijena, samo pokazuju svu ozbiljnost predanosti ultimativnom cilju – strateškom uobličavanju univerziteta koji će biti primjerom kvaliteta ne samo našeg kantona već i šireg prostora regije. U prilog tome idu i nagrade za kvalitet rada i razvoja visokoškolske institucije koje sam ja lično, ali i univerzitet dobio od strane relevantnih međunarodnih institucija iz Evrope, Sjeverne i Južne Amerike.

Da kontinuitet razvoja nikada ne prestaje, kada je Internacionalni univerzitet u Travniku u pitanju, svakako pokazuju planirane aktivnosti koje teku, ali su i unutar dugoročne realizacije kako za ovu, tako i za godine koje su pred nama:

  • Otvaranje novih studijskih programa pri fakultetima IUT-a prilagođenih strateškim zahtjevima tržišta i približavanja potrebama zadovoljenja vrhunskih i evropskih standarda;
  • Međunarodni naučno-istraživački projekti unutar kojih su uključeni, kako studenti, tako i predavači naših fakulteta;
  • Realizacija Erasmus+ programa mobilnosti studenata i profesora za područje Evropske unije, a na području našeg Kantona smo jedini univerzitet, kako nas je obavjestio i Euro info centar iz Sarajeva, koji ima potpisane Inter-institucionalne ugovore za Erasmus+ programe sa univerzitetima iz Evrope.
  • Realizacija Mevlana projekata mobilnosti studenata i profesora za područje Turske koji kreće u realizaciju od akademske 2016/17 godine.
  • Skori početak realizacije Tehnološkog pula, unutar blended učenja, tzv. mješovitog učenja što je mix standardnog učenja i e-učenja, a koji realiziramo u saradnji sa UNINETTUNO univerzitetom iz Rima, Italija čime postajemo univerzitet sa zaista ekskluzivnim oblikom visokoškolske edukacije, tzv. „učenjem na daljinu“, na samom kraju obraćanja je naveo Rektor IUT-a, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić.

Istovremeno, značaj toka akreditacije su naznačili i članovi Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, na osnovu čije preporuke je i realizirana institucionalna akreditacija Internacionalnog univerziteta Travnik iz Travnik.

Komisija u sastavu:

  1. dr. Izudin Kapetanović, redovni profesor Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, predstavnik akademske zajednice u BiH, predsjednik;
  2. dr. Fuad Ćatović, redovni profesor Fakulteta informacionih tehnologija u penziji (profesor emeritus) Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, predstavnik akademske zajednice u BiH, član;
  3. dr. Nevena Sečen, redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, međunarodni stručnjak, član;
  4. Mira Bera, direktorica Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, Banja Luka, član i
  5. Emina Džaferović,studentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član.

..je na osnovu posmatranih devet oblasti (razvoj i strategija visokoškolske ustanove; upravljanje, unutrašnje osiguranje kvaliteta studijskih programa i kultura kvaliteta; procedure za osiguranje kvaliteta studijskih programa; procedure za ocjenjivanje studenata, ljudskih resursa; kvaliteta fizičkih resursa; informacijskih sistema, prezentacija informacija za javnost i međunarodne saradnje) tokom obavljene posjete 11., 12. I 13.11.2015.g., kao i tokom trajanja procesa akreditacije do konačne preporuke, dala zaista visoke ocjene za navedene, posmatrane oblasti.

Internacionalni univerzitet Travnik će i u narednom periodu nastaviti unapređivati sve oblasti sa ciljem daljnjeg usavršavanja ciljanih htijenja i namjera navedenih tokom procesa akreditacije, ali i daljnje izgradnje kapaciteta visokoškolskog obrazovnog procesa unutar našeg univerziteta.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/