Imenovani novi članovi i direktor Srednjobosanskih šuma

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Imenovni novi članovi Uprave Društva ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume“ / „Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf

Prema prethodnoj saglasnosti Vlade SBK/KSB, na današnjoj 45. redovnoj sjednici Nadzornog odbora, koja je održana u prostorijama Generalne direkcije Društva imenovani su novi članovi Uprave Društva, direktor i izvršni direktori ŠPD/ŠGD „Srednjobosanske šume“/“Šume Središnje Bosne“ d.o.o na mandatni period od 4 godine, u sastavu:

  1. Vildan Hajić – Direktor Društva
  2. Stjepan Kvesić – Izvršni direktor za uzgajanje šuma
  3. Vahidin Lušija – Izvršni direktor za plan i analizu
  4. Albert Kokić – Izvršni direktor za iskorištavanje šuma
  5. Nino Skrobo – Izvršni direktor za zaštitu šuma
  6. Suzana Barić – Izvršni direktor za ekonomske poslove
  7. Mirnes Čizmić – Izvršni direktor za pravne poslove

Novimenovanoj Upravi Društva upućujemo iskrene čestitke na imenovanju, uz želje da nastave pozitivnu priču i uspješan dosadašnji rad Uprave Društva koji je postao prepoznatljiv kako u našem kantonu tako i šire.

Sretno i uspješno.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/