Imali svoj stav: Dr. Mensura Bešir i Darmin Dugonja izbačeni iz SDA Donji Vakuf

Dr. Mensura Bešir i Darmin Dugonja, vijećnici SDA Donji Vakuf izbačeni iz stranke jer su imali svoj stav, uputili su saopćenje za javnost:

Poštovani sugrađani i sugrađanke, svi oni koji su svoje povjerenje na izborima dali nama, na sjednici Izvršnog odbora SDA Donji Vakuf, odlukom poslušnih (jer su neposlušne isključili) donijeli su odluku o našem isključenju – pozivajući se na kršenje statuta SDA. Prije svega želimo da iskažemo činjenicu da smo poštovali stavove i mišljenja kluba vijećnika SDA Donji Vakuf i da smo svoje stavove iznosili transparentno i isti su poštovani i izglasani na sjednicama Kluba. Isključeni smo jer smo opći interes i interes građana Donjeg Vakufa stavili ispred vlastitog interesa. Naše isključenje je dobra prilika da javno iskažemo nezadovoljstvo i neslaganje sa aktuelnom politikom Općinske organizacije SDA Donji Vakuf. Prevaziđena i retrogradna politika bazirana isključivo na ostvarivanju ličnih interesa ne treba ni imati podršku mladih ljudi. Također, nerazumijevanje i neuvažavanje ženske populacije, nemajući sluha za potencijal koji mladi i žene imaju, rezultiralo je ovim činom, ne obazirući se na to da je pomenuta Vijećnica Bešir, u nekoliko posljednjih ciklusa lokalnih izbora, ubjedljivo ostvarila najbolji rezultat za Općinsko vijeće, što govori da sadašnje rukovodstvo SDA Donji Vakuf ne uvažava ni mišljenja svojih birača, što je sasvim suprotno od onoga za šta su se zalagali u predizbornoj kampanji. Više ne pripadamo nedemokratskom stranačkom ambijentu gdje je iznošenje drugačijeg stava i mišljenja nepoželjno. U narednom periodu djelovat ćemo kao nezavisni vijećnici, za opći interes, jaku lokalnu zajednicu, sve njene ustanove, institucije i biti na usluzi našim sugrađanima kao što smo bili i do sada

S poštovanjem, Mensura Bešir i Darmin Dugonja