Građani Srednjobosanskog Kantona taoci su bahatosti i nerada SDA-HDZ BiH

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Skupština Srednjobosanskog kantona je sa današnjim zasijedanjem prekinula tromjesečni post od ne rada.

Nakon neobjašnjive pauze predsjedavajući Skupštine  g.Josip Kvasina (HDZ BiH) je sazvao sjednicu na čijem dnevnom redu nije uvršteno niti jedno konkretno pitanje koje opterećuje građane Kantona.

Klub SDP BiH podsjeća javnost da Skupštinski ne rad nije ništa drugo nego refleksija sramnog i neodgovornog odnosa Vlade SBK spram građana koje su pretvorili u taoce svojih unutarkoalicionih odnosa.

Naime, Vlada SBK na čelu sa SDA premijerom g.Tahirom Lendom, suprotnom propisanim pravilima rada, već skoro pola godine na razmatranje u skupštinsku proceduru nije uputila niti jedan jedini dokument.

Naglašavamo da se rad Vlade SBK svodi na krajne netransparentnu raspodjelu i uzurpaciju javnih dobara, pri čemu dominantne teme bivaju koncesije i izgradnja hidrocentrala u svrhu enormnog bogaćenja pojedinaca.

Skupština SBK kao zakonodavni organ je odavno izgubila smisao jer vladajuća koalicija očigledno ima ozbiljan otklon prema praksama parlamentarne demokratije.

Napominjemo da je stanje na nivou Srednjobosanskog kantona alarmantno, te da je ovaj Kanton postao pokazni primjer i ujedno opravdanje Federalnom nivou na način da uz SDA i HDZ BiH uvijek može gore.

Građani trebaju znati da SDA i HDZ BiH imaju savršeno usaglašen sistem koordinacije u neradu koji je očit od najnižeg do najvišeg nivoa.

Klub SDP BiH poziva vladajuće na odgovornost i rad, ukoliko nisu u stanju vršiti posao za koji su plaćeni od građana, a što kontinuirano pokazuju, neka odstupe.

KO SDP BiH SBK/KSB

                                                                                             ODNOSI S JAVNOŠĆU

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/