Firma Trik Group Gornji Vakuf-Uskoplje zapošljava administrativnog radnika

Firma Trik Group sa sjedištem u Gornjem Vakufu-Uskoplju raspisala je javni konkurs za prijem administrativnog radnika, komercijaliste, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Potrebni uslovi:
Dobro poznavanje rada na računaru
Profesionalnost, tačnost i preciznost
Brzo usvajanje novih znanja
Spremnost na rad i poduzetnost
Stručna sprema: SSS Obavezno, VSS poželjno.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

Administrativni i operativni poslovi na dnevnoj osnovi
Obrada upita i narudžbi
Priprema i slanje ponuda
Obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacija trgovačkog poslovanja
Odlasci u banku
Posjete kupcima
Drugi poslovi po nalogu pretpostavljenih.

Ako ste zainteresovani i ispunjavate tražene uslove, svoju prijavu za posao pošaljite na e-mail adresu info@trik.ba najkasnije do 10.10.2020. godine do 16 sati.