Evo o čemu će se raspravljati na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine Općine

Bugojno“, broj: 1/08),

s a z i v a m

II (drugu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 26.01.2017. godine

(četvrtak) u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za period 01.01. – 30.09.2016. godine               Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor
 3. Prijedlozi odluka o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća:a. Komisije za statutarna pitanja i propise

  b. Komisije za budžet i finansije

  c. Komisije za pitanja mladih

  d. Komisije za ravnopravnost spolova

  e. Komisije za praćenje poštivanja etičkog kodeksa članova Vijeća

  f. Komisije za poslove mjesnih zajednica

  g. Komisije za rješavanje u drugom stepenu

  Izvjestilac: Sekretar Općinskog vijeća i općinskog načelnika

 4. Nacrt Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu
 5. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinuIzvjestilac za tačke 4. i 5.: pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski

  nadzor

 6. Nacrt Odluke o tarifama komunalnih taksi na području Općine BugojnoIzvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i

  razvoj i mjesne zajednice

 7. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora ujavnim preduzećima i javnim ustanovama gdje postoji sukob interesa

  Izvjestilac: Predsjednik Kluba Stranke demokratske akcije

 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za postavljanje kablova po zahtjevu JPElektroprivreda BiH d.d.
 9. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Bugojno (k.o. Čaušlije)
 10. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Bugojno (k.o. Ljubnić)Izvjestilac za tačke 8., 9. i 10.: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje,

  geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Igor Vrljić, s.r.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/