„Eko Element“ starta sa novim projektom

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

UG „Eko Element“ Bugojno je potpisao ugovor o implementaciji projekta „Za ljepšu budućnost“ sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH. Projekt će se implementirati na području općine Bugojno u periodu od 8 mjeseci počevši od 1. Marta 2016. godine. Ciljna skupina prema kojoj su usmjerene aktivnosti u projektu su srednjoškolci i njihovi roditelji što predstavlja direktne korisnike projekta. U projekt će biti uključene tri srednje škole u lokalnoj zajednici, vijeća učenika i roditelja, te institucije koje djeluju na projektnom području i NVO sektor. Opći cilj projekta  je prevencija kriminaliteta među mladima lokalne zajednice, sveobuhvatna saradnja i mobilizacija svih uključenih, izravno ili neizravno, u rad s mladima.

Specifični ciljevi projekta su:

1.Pronaći razlog i uzroke nasilnog ponašanja među mladima lokalne zajednice i njegovo sprečavanje raznim preventivnim mjerama i aktivnostima.

2.Promovisati  sigurnost građana i ohrabriti  angažman građana u prevenciji kriminala.

3.Identificirati relevantne aktere koji bi mogli učestvovati  u aktivnostima prevencije kriminala u lokalnoj zajednici.

4.Uspostava  mehanizama koji pospješuju užu povezanost, razmjenu informacija i zajednički rad svih stejkholdera u lokalnoj zajednici u cilju suzbijanja kriminaliteta.

Nizom aktivnosti kao što su  informativno edukativna kampanja, anketa, edukativne radionice, debate, posjete institucijama, okrugli sto i sportski događaj nastojat će se ostvariti ciljevi projekta. Pravovremenim radom na prevenciji i edukaciji sa ovom kategorijom uticat će se na smanjenje broja maloljetnih počinitelja krivičnih djela, a koji će postati korisni članovi društva.

Projektni tim

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o