Džamija u Poljicu kod Bugojna, snimci iz zraka i unutar džamije (video)

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ http://shop.janj.ba/

Džamija u Poljicu kod Bugojna je otvorena 08.12.2008. godine a vakuf je od Hasana sina Omera Karašina.

https://bit.ly/316J2ne'