Dva kandidata iz naroda za općinsko vijeće Bugojno: Đemal Bilanović i Semedin Omerinović Selmača

ĐEMAL BILANOVIĆ
DRAGI GRAĐANI JA SAM TU I PRIJE I POSLIJE IZBORA, NA VAMA JE DA IZABERETE

Đemal Bilanović VSS ekonomista Rođen 22.09.1977 u Bugojnu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Zaposlen i radi isključivo u realnom sektoru.Sretno oženjen i otac jednog djeteta te ostvaren i kao porodičan čovjek. U prošlom mandatu kao najaktivniji vijećnik, zalagao se za jačanje institucija općine, kao i za transparentan i efikasan rad općinskog vijeća. Pokrenuo brojne inicijative i pitanja bitna za lokalnu zajednicu;- Izrada prostorno planske dokumentacije.- Izrada projekata za sanaciju vodovodne mreže kao i projekta sanacija kanalizacone mreže i njen potpun završetak. – Izrada privredne kao i poljoprivredne strategije za općinu Bugojno.-Izrada registra imovine Općine Bugojno, kao i mnoga druga važna pitanja. ODGOVORNO I ISKRENO PREMA GRAĐANIMA I LOKALNOJ ZAJEDNICI

SEMEDIN OMERINOĆ SELMAČA

Neću se puno predstavljati jer većina ljudi me poznaje. Ali evo za one koji me ne znaju….rođen sam 14.09.1981.god u Bugojnu gdje sam i odrastao. Ponosan sam suprug 15. godina i otac 2 djece. Privatnik sam i uredno vodim firmu već 16.5 godina. Po struci elekroinstalater. Također imam gazdinstvo od 20ak grla stoke. Kandidujem se za vijećnika općinskog vijeća Bugojno i to ispred Nezavisne liste Bugojno. Ne želim da sa mnom i mojim odlukama upravlja niti jedna stranka. Svi znamo sa kakvim se problemima susrećemo u Bugojnu kao i u državi počevši od zdravstva pa nadalje… Ja ću se najviše zalagati za poljoprivredu jer nam je još jedino to ostalo kao neka alternativa za ljude na selu. Sva obećanja što ljudi dobiju za posao na kraju i ostanu samo obećanja. Trebamo se boriti za domaće. Ne dozvoliti da se gasi jedna po jedna kuća. Ne treba dozvoliti da u Bugojnu životari i vlada samo pet kuća…šta je sa ostalim narodom. I drugi ljudi moraju da se liječe, da školuju djecu, da imaju solidan i dostojan život. Ja ću se zalagati za narod jer mi je žao i ne mogu više mirno da gledam kuda sve ovo vodi. Bugojno pripada svima a ne samo pojedincima.