Doktori medicine i stomatologije SBK: Zahtjevi od kojih ne odustajemo

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Obavještavamo javnost da je dana 17.05.2022 godine , na Skupštini Strukovnog sindikata doktora medicine I stomatologije SBK/KSB  potvrđena ODLUKA Upravnog odbora doktorskog sindikata  SBK/KSB , te ponovo odbijen ZAKLJUČAK VLADE SBK/KSB ,kojim se traži zamrzavanje sindikalnog pregovaranja do 01.07.2022.

Delegati Skupštine su dali rok do 31.05.2022, resornom ministarstvu I Vladi  SBK ,da ponovo pokrene pregovarački proces I ispune doktorske zahtjeve. Doktori I stomatolozi SBK/KSB ostaju pri svojim , zahtjevima za poboljšanje Kolektivnog ugovora  za doktore, I izjednačavanje koeficijenata I satnice sa doktorima u Kantonu Sarajevo I ZE-DO.Puna podršku sindikalnim zahtjevima , dolazi i iz Liječničke /Ljekarske Komore SBK/KSB!

Zahtjevi od kojih ne odustajemo su:

  1. Povećanje  dosadašnjih koeficijenata za doktore 0,2/po grupama  (od 1.1.2022).
  2. Povećanje satnice  na 2,80 KM od 1.1.2022, a od 1.7.2022 na 3,00 KM.
  3. Potpisivanje KU na 1 godine!

Skupština je također donijela Odluku I ovlastila Upravni odbor, da u slučaju odbijanja pregovaranja I neispunjenja sindikalnih zahtjeva pokrenu procedure STRAJKA !

UPRAVNI ODBOR SSDMIS SBK/KSB

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/