XXXIV (trideset četvrta) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

XXXIV (trideset četvrta) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno, održati će se 24.05.2016. godine (utorak) u zgradi Općine, Kristalna sala, s početkom u 10,00 sati.

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja
2. Informacija o nabavci ultrazvučnog aparata za JU „Opća bolnica“ Bugojno
Izvjestilac: v.d. direktor JU „Opća bolnica“ Bugojno
3. Prijedlog Programa novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine
Bugojno za 2016.godinu
Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću
upravu
4. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na ime:
– Fejzić (Feriz) Sadike iz Bugojna i
– Duratbegović (Fuad) Midhata i Nešada iz Bugojna i
– Keškić (Ilije) Nikola
5. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta u svrhu izgradnje kablovske trafostanice JP
Elektroprivreda BiH DD Sarajevo podružnica Elektrodistribucija Zenica PJD Bugojno
6. Prijedlog rješenja o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
ranijeg vlasnika ŠPD Srednjobosanske šume/Šume središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf
7. Prijedlog rješenja o odbacivanju prijedloga za oglašavanjem ništavim rješenja broj: 05-31-
01033-11
Izvjestilac za tačke 4, 5, 6 i 7: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje,
geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

 

PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Greta Kuna, prof.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/