Dnevni red XXX. redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

U četvrtak (10.12.) u Kristalnoj Sali Općine Bugojno biti će održana XXX. (trideseta) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno, a na dnevnom redu predviđeno je 11 tačaka.

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja

2. Razmatranje izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Bugojno za period od 01.01. – 30.09. 2015.g.

3. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Općine Bugojno za 2015.godinu

4. Nacrt Budžeta Općine Bugojno za 2016.godinu

5. Nacrt odluke o izvršenju budžeta Općine Bugojno za 2016 godinu

Izvjestilac za tačke 2.,3.,4,5.-pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

6. Razmatranje nacrta zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica i trgova i kućnih brojeva

7. Prijedlog za dva člana Komisije za javno-privatno partnerstvo

Izvjestilac za tačku 7. Pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

8. Informacija o zagađenju voda na lokalnom području (zahtjev “Udruženja ribara”)

Izvjestilac za tačku 8. pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove obnovu i razvoj i mjesne zajednice

9. Razmatranje zahtjeva radnika “Binasa”

10. Informacija o finansiranju općinskih organizacija proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata

Izvjestilac za tačke 9 i 10. – pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

11. Informacija o Regionalnoj deponiji smeća na Rudniku uglja Gračanica Gornji Vakuf -Uskoplje

Izvjestilac: Općinski načelnik

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/