Dnevni red XXVIII redovne sjednice Općinskog vijeća koja će se održati u utorak!

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Bugojno za period od 01.01.-31.03.2015. godine

3. Prijedlog operativnog budžetskog kalendara za izradu i donošenje dokumenta okvirnog Budžeta općine za period 2016-2018 godine i Budžeta za 2016. godinu

Izvjestilac za tačke 2 i 3 – pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor

4. Potvrđivanje Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2014/2015 godinu

5. Informacija o realizaciji Javnog konkursa za dodjelu poljoprivrednog zemljišta pod zakup

Izvjestilac za tačke 4 i 5 – pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

6. Prijedlog Odluke o Planu sanacije gradskog građevinskog zemljišta

7. Prijedlog Odluke o dodjeli prava korištenja ili upravljanja Hrvatskog doma mjesnoj zajednici Kandija

8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na ime Radijelović Anke rođ. Jukić iz Bugojna

9. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta korisnika Kadijević Divne iz Bijeljine i Novak (Nedo) Stojana iz Prijedora

10. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta korisnika Milišić Desanke rođ. Crnogorac i drugi

11. Prijedlog rješenja o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni od ranijeg vlasnika Šumskog privrednog preduzeća „Koprivnica“ Bugojno

Izvjestilac za tačke 6, 7, 8, 9, 10 i 11: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

NAPOMENA: Materijal za tačke 4 i 7 dnevnog reda bit će uručen na sjednici Općinskog vijeća.

 

Izvor: opcina-bugojno.ba

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/