Danas sjednica: Šta će biti s diplomom Sebije Izetbegović

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Prevara komisije

Mediji su ekskluzivno objavili dokumentaciju o Sebijinom školovanju u ovoj ustanovi. Ad hoc komisija koju su činili bliski ljudi Sebije Izetbegović naveli su da je sve uredu sa dokumentima, a svjesno su zanemarili sve dokaze koji ukazuju na to da se radi o očitoj prevari i da Izetbegović, a što su potvrdili i iz Zagreba, nije završila postdiplomski studij niti položila ispita.

Konačan sud dat će prije svega pravni tim Senata Univerziteta u Sarajevu, koji analizira ovaj izvještaj, ali i izvještaj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove koji je u potpunosti suprotan od ovog s Medicinskog.

S Medicine utvrdili da je sve uredu, a iz dokumenata se ne vidi da je sve uredu, a zapisnik KUIP-a ima suprotne zaključke, kaže Škrijelj

Vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu održat će se danas, a razmatrat će se izvještaj o poduzetim aktivnostima u vezi diplome postdiplomskog studija Sebije Izetbegović, direktorice KCUS-a i profesorice na Medicinskom fakultetu UNSA-e.

Nešto nije uredu

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor UNSA-e, rekao je da je traženo od Medicinskog fakulteta da formira jednu ad hoc komisiju, koja je uradila svoj posao i dostavila je izvještaj s dokumentacijom kojom su raspolagali u Univerzitetu u Sarajevu.

– Dobili smo i zapisnik Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP), koja je, također, postupala po ovom predmetu. Ta dva dokumenta su oprečna. Ovi s Medicine utvrdili su da je sve uredu, a iz dokumenata se ne vidi da je sve uredu, a nalaz, odnosno zapisnik KUIP-a ima suprotne zaključke. Dakle, činjenica je da nešto nije uredu s tom dokumentacijom – naveo je prof. dr. Škrijelj.

Pravni tim UNSA-e napravio je analizu ta dva dokumenta i postoje određeni stavovi koji će biti predočeni Senatu na vanrednoj sjednici.

UNSA će tražiti i zvanično izjašnjenje profesorice Izetbegović nakon sjednice.

Šta je sporno

U dokumentima koji su dostavljeni Senatu piše i da je Sebija magistrirala o temi „Efekti ishrane trudnice na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu“.

Kratko podsjećanje, Sebija nije bila u Sarajevu za vrijeme rata. Bila je u Hrvatskoj i jedno vrijeme u Turskoj. Tek se kasnije, kada su okončane ratne aktivnosti, vratila u Sarajevo.

Senat će o svim aktivnostima i nalazima upoznati i osnivača Skupštinu KS putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/