Cooling system Bugojno! Toplotne pumpe koje griju i hlade prostore

COOLING SYSTEM D. O. O. Ovlašteni zastupnik.

GRIJANJE I HLAĐENJE

Toplotne pumpe voda zrak. Toplotne pumpe OMNIA ispunjavaju zahtjeve grijanja i hlađenje prostora te proizvodnja tople vode za domaćinstvo.

Sastoji se od vanjske inverterske jedinice koja je raspoloživa u različitim kapacitetima i povezana hidraulički sa unutrašnjom jedinicom. Sistem je iznimno svestran i može raditi na vanjskim temperaturama zaraka do – 20 °C i proizvoditi toplu vodu do +60°C.

Toplotne pumpe voda voda su najefikasniji sistem grijanja zbog toga što koriste podzemnu vodu koja uvjek ima konstantnu temperaturu bez obzira na vanjske uvjete. Ovaj sistem zahtjeva bušenje bunara ili polaganje cijevi u zemlju.

NAPOMENA Imamo u ponudi i toplotne pumpe za velike stambene i poslovne objekte. Za ugradnju ovih sistema neophodno je prvo objekat izolovati tj. izvšiti utopljavanje zbog energetske efikasnosti. Najisplativiji sistem je u kombinaciji sa podnim grijanjem zatim sa ventilokonvektorima.

COOLING SYSTEM D. O. O. Cigane b.b. Tel. 062 349 682 coolingsystembh@gmail.com www.coolingsystem.ba