Cijena maline u 2017. bit će prema uslovima tržišta

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Cijena maline u 2017. godini bit će prema uslovima tržišta i nema mjesta niti potrebe za brigu, ogorčenost ili demotiviranost.

Pad izvoznih cijena maline u 2016. godini imalo je za posljedicu nekonkurentnost naše maline na svjetskom tržištu te ogromne finansijke gubitke otkupjivača i izvoznika, a sve zbog visoko plaćene akontne cijene proizvođačima  i nemogućnosti da se ta cijena usaglasi sa uslovima tržišta.

Svjesni činjenice da u slučaju ponavljanja situacije iz 2016. godine  (”kupi skuplje a prodaj jeftinije”) praktično bi značilo bankrot otkupljičava i izvoznika a samim time i uništenja sektora jagodičastog voća, Udruženje otkupljivača i izvoznika  koristi sve svoje resurse i mogućnosti da se spasi i održi nivou dostignutog razvoja proizodnje maline.

Bosna i Hercegovina sa proizvodnjom maline od preko 25.000 tona je na 8.mjestu proizvođača u svijetu i sa 6.7% učestvuje u ukupnoj svjetskoj proizvodnji maline. Sa ovim udjelom u svjetskom tržištu, Bosna i Hercegovina je država koja preuzima cijene od drugih, kako kupovne tako i prodajne. Najveći naši konkureti su Poljska sa preko 150.000 tona i Srbija sa preko 80.0000 tona godišnje proizvodnje. Cijena maline na svjetkom tržištu zavisi od ponude i potražnje. Što znači da cijena može rasti i može padati. Ovo su činjenice i znače da ne živimo u izolovanom svijetu te da moramo pratiti i osluškivati poteze svojih konkurenata, a sve u cilju zaštite naše domaće proizvodnje.

U komunikaciji sa Resornim ministarstvom poljoprivrede FBIH te Parlamentom FBiH jasno je dato do znanja da je objektivno očekivati nižu otkupnu cijenu u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu. U ovom slučaju zatražena je podrška Vlade FBIH prema proizvođačima. Ako bude drugačije to će biti dobro za sve nas. Bitna je informacija na vrijeme.

Preporučujemo proizvođačima maline da nastave sa svojim predanim radom u povećanju količina i poboljšanju kvaliteta maline, te da ne nasjedaju na parcijalne ocjene i procjene Saveza, udruženja i drugih interesnih grupa koji ih pozivaju na bojkot otkupa, jer to zaista nije u njihovom interesu.

Nakon nepovoljnih vremenskih uslova koje nam je donijela 2017.godina objavljena akontativna cijena može izazvati negativan psihološki efekat proizvođačima, ali bitno je naglasiti da akontativna cijena ne znači da će finalna cijena maline biti približna tom iznosu, te kao takva ne treba da izazove bojaznost kod proizvođača. Objavu akontne cijene treba shvatiti kao akontaciju za troškove a nikako kao cijenu otkupa.

Cijena otkupa će se formirat na osnovu uslova tržišta, i sigurno je da neće niko biti oštećen u tome smislu. Cijena može biti viša a i niža od prošlogodišnje cijene. Preporučujemo svim proizvođačima da se obavezno prijave za sve vrste poticaja na općinskom i kantolanom nivou kao i za paušalnu naknadu. U slučaju potrebe, zajedničim snagamo ćemo nastupiti za podršku i Vlade FBiH.

Sretan početak sezone  berbe maline!

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/