Ostalo - Oglasi

JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bugojno, putem javnog nadmetanja–licitacije

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBiH (Službene novine FBiH”, broj ; 66/13 i 100/13.), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku...

Globtour podružnica Bugojno – Obavijest putnicima

OBAVIJEST Globtour, podružnica Bugojno obavještava putnike da je počela sa radom putnička agencija ovog društva na adresi Bosanska broj 4, u neposrednoj blizini Autobusne stancie. U...