BUGOJNO: Učenici Gimnazije iznijeli prijedloge za bolje školovanje

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

U četvrtak 17.11.2016. održan je okrugli sto na kojem je bila prezentacija na temu “Dan srednjoškolaca”, projekcija kratkog filma kao i rasprava o tome koliko se prava učenika poštuju u školi i šta učiniti kako bi se primjenjivala, kako bi škola bila što kvalitetnija.

Na raspravi su učenici bili veoma aktivni gdje su iznijeli svoje prijedloge kako bi unaprijedili školovanje:

  • Pojačati informisanje učenika o njihovim pravima
  • Prava učenika se uglavnom poštuju, ali ima i slučajeva gdje se krše
  • Poštovati Pravilnik o ocjenjivanju učenika
  • Kod rasporeda časova voditi računa o potrebama učenika
  • U nekim nastavnim predmetima više upotrebljavati praktični rad i vježbanje
  • Kod metoda rada profesora, omogućiti učenicima više slobode u prezentaciji gradiva
  • Nastavni planovi i programi su zastarjeli, dugo nisu donešeni novi, ne prate tržište rada i savremene promjene nauke i tehnike
  • Zastarjeli udžbenici
  • Pokrenuti informatičke obuke profesora
  • Raditi na otvaranju različitih usmjerenja gimnazije i vratiti izbornu nastavu za učenike u treće razrede…
http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/