BUGOJNO: Trening za nastavnike koji rade sa djecom sa posebnim potrebama

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

U četvrtak, 11. maja u udruženju Leptir održana je edukacija zanastavnike osnovnih škola koji rade sa djecom uključenom u inkluzivno obrazovanje iz bugojanskih osnovnih škola. Ovom edukacijom Udruženje Leptir nastavlja sa setom aktivnosti koje imaju za cilj kvalitetnije provođenje inkluzije i inkluzivne edukacije.

Osim edukativnog dijelatreninga i dodatnog osnaživanja kapaciteta nastavnika za realizaciju odgojno-obrazovnih sadržaja,kroz SWOT analizu smo dobili jasniju sliku gdje se proces inkluzije nalazi danas iz percepcije nastavnikakaoi prijedloge kako ostvariti ciljeve, tj. poboljšatikvalitetuinkluzivnog obrazovanja radi dobrobiti naše djece, a onda i svih sudionika ovoga procesa, uključujući nastavnike, roditelje, asistente u nastavi ali i predstavnike ustanova koji su direktno ili indirektno vezani za ovu oblast.

Ove aktivnosti serealizirajuu okviru projekta: Jednakost za sve –  Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” kroz program grantova u okviru kojeg „Udruženje roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama LEPTIRBugojno“provodi projekt „Govorimo o zajednici jednakih mogućnosti“. Projekt financiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/