BUGOJNO: SBB i SDP spriječili SDA da ilegalno imenuje predsjednika Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija”

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Danas je održana 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno koja je trajala punih 6 sati.

Veoma burna sjednica na kojoj se mnogo raspravljalo i repliciralo.

Ono što je obilježilo današnju sjednicu jeste pokušaj vijećnika SDA da nelegalno imenuju predsjednika Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” Bugojno na tačci dnevnog reda koja glasi “Razrješenje i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” Bugojno.

Naime, aktuelni predsjednik nadzornog odbora pomenutog preduzeća je Abdulmalik Abdibegović te je spomenuta tačka stavljena na dnevni red kako bi se aktuelni predsjednik smjenio, a novi imenovao.

Prvi se za riječ javio Admir Škandro ispred SDP-a: “Da bi mi sad mijenjali određene članove u bilo kom upravnom ili nadzornom odboru, mora se raspisati konkurs za dopunu upravnog odbora u ovom slučaju JKP “Vodovod i kanalizacija”.

Potom se javio Đemal Bilanović ispred SBB-a: “Kada nekome prestaje mandat u upravnom ili nadzornom odboru, to je određeno zakonom o vladinim i ministarskim imenovanjima, to je kada neko podnese ostavku, kada umre ili prestankom mandata, mi ovdje u ovome rješenju nemamo nijedno od ova tri obrazloženja. Ja vas molim, nemojte rušiti instituciju, nemojte kršiti zakone Vlade Federacije i zakone BiH. Molim vas uđite legalno u proceduru i razriješite i imenujte koga hoćete”.

Admir Ždralović, vijećnik SDA je branio svoj klub: “Gospodine Škandro, ako odgovorno tvrdite, a ovo je već 4. možda imenovanje na ovakav način, zašto do sad niste podnijeli apelaciju, prijavu ili bilo šta po tom pitanju, mi Vas pozivamo na to. Također, nastup gospodina Bilanovića je krajnje nekorektan prema nama ostalim vijećnicima, na isti način kao i kolegu Škandru i Vas pozivam da slobodno prijavite, ali Vas i pozivam da djelujete konkretno”, naveo je između ostalog Ždralović.

Admir Škandro je replicirao Ždraloviću: “Kolega Ždraloviću ne vidim stvarno potrebu zbog čega vi imate tu potrebu da svaki put glumite nekome advokata. Sva ova nezakonita djelovanja koja vi provodite unazad nekoliko godina, vjerujte mi, poslije svake sjednice Općinskog vijeća, na kojoj se to desi, imaju nadležne pravosudne institucije i ja kao građanin Bugojna, kao vijećnik, iskoristim to pravo. Pa nekad će doći na red da se te moje prijave procesuiraju, ali vjerujte da ih ima značajan broj. I ovo danas sigurno neće proći neprimjećeno i djelovaću kao i svaki put kao što sam i do sad.”

Bilanović je također replicirao Ždraloviću kazavši: “Gospodine Admire, zašto ne podnosim apelacije i zašto ne tuživam? Držim se one stare “kadija te tuži, kadija ti sudi”.

Armin Kurbegović ispred SBB-a se javio za riječ: “Mijenjamo čovjeka ne znamo zbog čega, niti je sam podnio ostavku, niti je sam upisao da je u sukobu interesa, pitamo se zbog čega čovjeka mijenjamo. Trebali smo imati izvještaj gospodina koji odlazi sa funkcije da vidimo kako je on obavljao svoju dužnost pa da onda raspravljamo da li da ga mijenjamo ili ne”.

Po zahtjevu kluba hrvatskih stranaka predložena je pauza od 15 minuta nakon čega je komisija u sastavu, Basara Naim predsjednik, Bilanović Đemal član, Zelić Miroslav član, Hajić Fuad član, dr. Azra Fazlibegović član,  donijela sljedeći zaključak: Imenovani predsjednik nadzornog odbora u JKP “Vodovod i kanalizacija” Abdibegović Abdulmalik razriješava se dužnosti predsjednika uz ličnu usmenu saglasnost, a imenuje se na dužnost predsjednika nadzornog odbora gospodin Arben Ribić koji je prošao svu zakonsku i konkursnu proceduru vezanu za izbor i imenovanje u JKP “Vodovod i kanalizacija”. 4 člana su bila ZA ovakav zaključak, a jedan član je bio protiv a to je Đemal Bilanović. 

Adnan Hozić ispred SBB-a je od predsjedavajućeg Općinskog vijeća Igora Vrljića zatražio pravno tumačenje ovoga akta.

Admir Škandro ispred SDP-a je izašao za govornicu i doslovno u trans bacio vijećnike SDA kazavši: “Arben Ribić nije uopšte konkurisao na ovaj konkurs na koji se vi pozivate za JKP “Vodovod i kanalizacija”, evo ga (pokazuje papir i čita), “Vodovod i kanalizacija”, član 5, lica koja su konkurisala i prošla intervjue u komisiji koju je imenovalo ovo vijeće, 66 osoba je prošlo konkursnu proceduru, među tih 66 osoba nema Arbena Ribića, nema, ako već upuštate se u to da mimo svih zakona radite ovo što radite, onda ste barem trebali da uzmete nekoga od ovih 66 osoba koji su predali zahtjev i dokumentaciju i prisupili intervjuu i kao takvi rangirani na ovoj listi, ovo je lista koju sam ja tražio i dobio od nadležne službe.”

Načelnik Hasan Ajkunić je izašao za govornicu te povukao ovu tačku dnevnog reda i kazao: “Dobro je da se ukaže na neke stvari, dobro je da vodimo diskusiju, da pričamo. Hajmo izvući jedan zaključak iz ovoga svi ovdje. Zamolio bih predsjedavajućeg da pređemo na drugu tačku dnevnog reda.”

O ovoj tačci se nije glasalo na današnjoj sjednici te je povučena zahvaljujući strankama SDP i SBB jer su imali iste namjere, a to je da grade pravnu državu. Novi predsjednik Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” Bugojno nije imenovan, a da li će biti na sljedećoj sjednici ostaje da se vidi.

Bugojno-danas.info

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/