BUGOJNO: Okrugli sto “Smjernice za kvalitetnije inkluzivno obrazovanje”

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Okrugli sto ne temu „Smjernice za kvalitetnijeinkluzivno obrazovanje“održat će se u srijedu,24. maja 2017. godine sa početkom u 13:00 sati u Kristalnoj sali Općine Bugojno. (predviđen završetak oko 14:30)

Okrugli sto je jedna od aktivnosti koje je pokrenulo „Udruženja roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Leptir Bugojno“sa ciljem poboljšanja kvalitete inkluzivnog obrazovanja i pružanja podrške svim sudionicima ovoga procesa.
Rezultati SWOT analize urađene na nedavno održanim edukacijama za roditelje, asistente u nastavi i nastavnike koji rade sa djecom sa teškoćama u razvoju bit će osnova za rad okruglog stola.

Poziv za učešće smo uputili nadležnim kantonalnim ministarstvima, lokalnim vlastima, odgojno-obrazovnim ustanovama, Centru za socijalni rad, Centru za mentalno zdravlje, Centru za rehabilitaciju, stručnom osoblju koje radi sa djecom sa posebnim potrebama (pedagozi, psiholozi, defektolozi, logopedi),Misiji OSCE-a u BiH,predstavnicima civilnog sektora, svima onima koji mogu dati svoj doprinos u procesu poboljšanja kvalitete inkluzivnog obrazovanja.

Okrugli sto se realizirau okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova u okviru kojeg Udruženje „Leptir“ Bugojno provodi projekat “Govorimo o zajednici jednakih mogućnosti”. Projekat financiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/