Bugojno: Okrugli sto na temu “Problemi i rješenja u sektoru jagodičastog voća”

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Obavještavaju se svi proizvođači jagodičastog i bobičastog voća sa područja Općine Bugojno i šire, da će se u UTORAK dana; 03.10.2017 godine od 11:00 – 13:00 u kristalnoj Sali Općine Bugojno održati:

OKRUGLI STO

Organizator okruglog stola je: SAVEZ PROIZVOĐAČA JAGODIČASTOG VOĆA U BOSNI I HERCEGOVINI. Domaćin okruglog stola je Općina Bugojno, uz koordinaciju Udruženja jagodičastog i bobičastog voća “BUGOJANSKA MALINA” iz Bugojna

Dnevni red:

 • Izjava za medije
 • Pozdravne riječi organizatora
 • Upoznavanje sa radom Saveza
 • Prezentacija rezultata istraživanja o stanju malinarstva u BiH
 • Predstavljanje mreže lokalnih savjetodavaca sa fokusom na IP
 • Prijedlog mjera za jačanje organizacija na terenu
 • Diskusija
 • Zaključak

Učesnici:

 • Predstavnici Općine Bugojno, Donji Vakuf, Travnik, Gornji Vakuf, Jajce
 • Predstavnik Kantonalnog ministarstva poljoprivrede SBK
 • Predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede
 • Predstavnik otkupljivača jagodičastog voća

Očikvano prisustvo Udruženja ili zadruga proizvođača i individualnih proizvođača

Upravni Odbor “Bugojanska Malina”

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/