Saopštenje proširenog U.O. Udruženja pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sporta Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

Na sastanku proširenog U.O. Udruženja pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sporta Bugojno održanog 13.04.2019 godine doneseni su sljedeći zaključci:

1. Udruženje pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sporta Bugojno povlači kalendar planiranih međuškolskih sportskih takmičenja, te obavještava javnost da nam je od strane načelnika i direktora oduzeta organizacija međuškolskih takmičenja učenika i učenica osnovnih i srednjih škola na nivou općine Bugojno.

2. Ovim putem Udruženje obavještava direktore osnovnih i srednjih škola da naprave novi kalendar međuškolskih sportskih takmičenja, te blagovremeno obavijeste o organizaciji i realizaciji istih.

3. Pozivamo načelnika da izmiri dugovanja prema Udruženju koja su ostala neizmirena za realizaciju međuškolskih takmičenja iz 2018 godine.

4. Naglašavamo da je ovim postupkom izvršen direktan atak na našu profesiju kao i na samo Udruženje.

Obrazloženje:Udruženje je nastalo 2008 godine i jedanaest godina uspješno realizuje Male olimpijske igre, za učenice i učenike osnovnih i srednjih škola na nivou općine Bugojno. Na sastanku sa načelnikom općine gdinom Hasanom Ajkunićem, dobili smo zeleno svjetlo za realizaciju medjuškolskih sportskih takmičenja za tekuću godinu, te dogovorili sve detalje oko realzacije istih. Nakon sastanka sa načelnikom organizovali smo skupštinu Udruženja 09.04.2019 godine na kojoj je usvojen kalendar takmičenja kao i priprema za realizaciju istih. Nakon toga obavješteni smo da je organizovan sastanak direktora osnovnih škola sa načelnikom općine koji je održan 11.4.2019 godine, te je na tom sastanku donesen zaljučak da Udruženje NEMA više nikakvih ingerencija za realizaciju takmičenja i da sva daljnja organizacija prelazi na direktore osnovnih i srednjih škola općine Bugojno.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/