BUGOJNO: Kandidat u šoku! Ovako je naštiman konkurs za sekretara u Gimnaziji (RANG LISTA)

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Nakon pisanja našeg portala o konkursu u bugojanskoj Gimnaziji koji je objavljen 13.01.2017. godine te isti poništen 08.02.2017. godine bez obrazloženja pa ponovo objavljen 23.03.2017. godine, kandidatima je dostavljena rang lista sa martovskog konkursa. Dva kandidata su se javila u našu redakciju, a jedan je posebno razočaran svim dešavanjima oko pomenutog konkursa.

Dobio sam rang listu na kojoj sam mnogo toga vidio i zapazio. Ništa tu ne bi bilo čudno da je primljena kandidatkinja Amina Razić koja je na prvom konkursu u januaru zakucala sa 24 boda. Ovaj put je imala 18,66 bodova. Kako i zašto to samo direktor i komisija znaju.

Na ovom konkursu nije bilo potrebno dostaviti uvjerenje o stručnom ispitu kao ni uvjerenje o nekažnjavanju. Uvjerenje o stručnom ispitu nosi 2 boda, dakle, bez toga bi Amina dobila 22 boda, da su joj dali 5 bodova na intervju-u. Ovako ima 18,66 bodova, 0,34 boda manje od prvoplasirane Amre Jusufbašić.

Da li je slučajnost, ili neznanje na intervjuu da Amina dobije samo 2,66 bodova u odnosu na prvi konkurs gdje su svi kandidati dobili po 5 bodova. Na prvom konkursu je Amina dobila 2 boda na kategoriju “Prosječna ocjena s fakulteta” dok je sada dobila 1 bod sa kojim bi Amina dobila posao, možda i ne bi jer bi onda na intervjuu dobila 1,66 bodova, to je još jedan dokaz da se konkurs štelio kako Amina, majka dvoje djece, ne bi dobila posao već neko drugi, u ovom slučaju Amra Jusufbašić koja je aktivna članica SDA Bugojno.

Gimnazija je ipak prva srednjoškolska ustanova i najuglednija u Bugojnu da bi se ovako nešto radilo na konkursima i različito bodovalo. Šta mislite zašto na drugom konkursu nisu svi dobili po 5 bodova, jer bi onda Amina bila prva na rang listi. Isto je i kod drugih kandidata koji su se prijavili na prvom konkursu, Ahmet Beganović je imao 19 bodova na prvom konkursu, sada je imao 15, Arnen Hodžić sa 18 bodova pao na 14,66 bodova, Mirza Ibrahimović sa 18 bodova također pao na 14,66 bodova, Suada Tanković sa 17 bodova pala na 14 bodova, Merima Mulahasanović sa 17 bodova pala na 13 bodova, Aida Pobrić sa 17 bodova pala na 14 bodova, Jasmina Muminović sa 17 bodova pala na 15 bodova, Idrizbegović Najda je sa 17 bodova pala na 14,66 bodova i Melika Sijamija Rustempašić koja je sa 14 bodova iz prvog konkursa skočila na 16,33 boda.

Nadam se da će prosvjetna inspekcija znati šta joj je činiti. Ovo je sramota i za Bugojno i za jednu ustanovu kao što je Gimnazija Bugojno.

Na ovome konkursu u komisiji su bili Mesud Šečić, predsjednik, Nedžad Milanović, član i Esad Begović, član. Zašto kandidatima nije dostavljena rang lista sa pojedinačnim bodovanjem, nego samo ukupan broj bodova ostvarenih na bodovanju i intervjuu to je još jedan dokaz da su se radile nezakonite radnje prilikom bodovanja kandidata u slučaju prva tri mjesta između Amre Jusufbašić koja je aktivna članica SDA Bugojno, Amine Razić i Merime Škandro između kojih je razlika bila manja od jednog boda.

U prilogu rang lista sa prvog i drugog konkursa:

Rang lista sa prvog konkursa

Rang lista sa drugog konkursa

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/