Bugojanska opozicija se temeljito sprema za sjednicu općinskog vijeća u četvrtak

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

U četvrtak 25.2. u 10 sati je zakazana druga redovna sjednica općinskog vijeća Bugojno na kojoj će se razmatrati jako bitan dnevni red za našu Općinu.

Na dnevnom redu naći će se: Vijećnička pitanja, Nacrt budžeta Općine Bugojno za 2021. godinu, Raspisivanje Javnog konkursa za dodjelu stipendija za akademsku 2020.-2021. godinu, Prijedlog odluke o produženju mandata upravnih i nadzornih odbora u javnim preduzećima i javnim ustanovama kao i prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje upravnih i nadzornih odbora u svim javnim preduzećima i javnim ustanovama kojima je osnivač Općina Bugojno te Imovinska pitanja i davanje svečane izjave općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca.

Opozicione stranke se detaljno i temeljno spremaju za sjednicu općinskog vijeća za koju ističu da će potrajati dugo jer se ima o mnogo čemu diskutovati kada je dnevni red u pitanju a pogotovo nacrt budžeta koji je žila kucavica naše Općine te je nacrtom predviđeno da budžet za 2021. godinu iznosi nevjerovatnih 9 miliona i 685 000 KM.

Za portal Bugojno Danas govorio je predsjednik kluba SDP Bugojno dr. Salih Terzić: “Više od pet godina, vijećnici i građani nemaju uvida u potrošnju Budžeta, našeg novca. Niko nema uvid u kreditna zaduženja Općine. S druge strane, koristimo vodovod, ulice, obrazovne i zdravstvene institucije iz prošlog sistema. Nemamo poslovne zone, postali staračka Općina a broj učenika je sve manji. Na vrhu smo od svih općina po broju mladih porodica koje napuštaju BiH. Stoga, SDP neće podržati Nacrt Budžeta jer tražimo da se isti resetuje.

Vijećnik Naroda i Pravde Armin Čusto ističe: “NiP neće podržati nacrt budžeta, nije urađen u skladu sa realnim sagledavanjem stanja, dalje, ne znamo da li su određene organizacije koje su dobile novac iz budžete podnijele izvještaj o utrošku sredstava, nedostatna su sredstva za pitanje mladih itd.

Predsjednik kluba SBB Bugojno Adnan Hozić za portal Bugojno Danas je kazao: “Nacrt je prije svega nerealan! Kako u doba pandemije planiraju ostvariti ovoliki budžet? Imaju li čarobni stapić ili….? -Ne znam kako su planirali budžet bez izvještaja o izvršenju budžeta za 2020.godinu…vjerovatno vidoviti… -U pogledu Nacrta prepoznat je samo javni sektor(Općina, JP I JU), dok se realni sektor nikako i ne spominje, mladih nema u ovom budžetu osim par udruženja građana koji su bliski vladajućoj većini… Ovakav Nacrt pogoduje samo onima koji su naučili da koriste budžet kroz plate, naknade i transfere. Iskreno se nadam da će budžet Općine Bugojno za 2021.godinu u formi prijedloga potpuno drugačije izgledati i biti bliži potrebama građana...”

Jedan od opozicionih vijećnika se također osvrnuo na sjednicu koja predstoji kazavši: “Načelnik općine je instituciju općine pretvorio u privatni begovat, pa je naumio kao i do sad budžet i sve benefite iskoristiti za sebe i sebi bližnje i tako na drugoj sjednici OV planira krčmiti i prodavati javne površine iz samo njemu znanih razloga da pri tom OV već duži niz godina ne zna u kakvom se stanju nalazi budžet niti je imalo priliku raspravljati o njemu. U nacrtu budžeta se vidi da je budžet politički tj- krojen samo za načelnika, SDA, HDZ i njima bliska udrùženja građana a javna preduzeća su na rubu egzistencije dok su zavukli ruke u budžet do lakata.”

U nastavku pogledajte detaljnije kome se novac daje iz budžeta Općine Bugojno i koliko, da li se daje u prave svrhe ili po stranačkim linijama.

Neke stavke su umanjene kao što možete vidjeti dok su neke uvećane kao npr. ostala udruženja građana, 2020. godine transfer je iznosio 9590 KM, sada je uvećan na 19.421 KM. Transfer Vatrogasnom društvu je uvećan sa 126 500 KM na 140 000 KM. Veliko uvećanje je primjetno i kod Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju, 2020. godine taj transfer je iznosio 90 000 KM sada je uvećan na 220 000 KM. Također, transfer za vjerske zajednice je uvećan sa 30 000 KM od 2020. godine na 45 000 KM za 2021. godinu. Transfer za mjesne zajednice je uvećan više od duplo sa 30 000 KM iz 2020. godine uvećan je na 75 000 KM. Muški rukometni klub Iskra je prepoznat sa još 20 000 KM pa će umjesto dosadašnjih 40 000 KM imati 60 000 KM od budžeta Bugojna. Velika su uvećanja zabilježena na stavkama koje smo napomenuli a npr. smanjenja su zabilježena na sramnim iznosima za udruženje gluhih i nagluhih, za Civilne žrtve rata i Udruženje antifašista i boraca NOR-a sa 770 KM na 693 KM, za sva tri udruženja. Također smanjenje je zabilježeno i kod udruženja slijepih i slabovidnih osoba sa 1450 KM na 1305 KM u odnosu na prethodnu godinu

Smanjen je i transfer udruženjima demobilisanih boraca sa 55 000 KM na 49 500 KM, dakle taj iznos se dijeli na boračka udruženja JOB Unija veterana, Udruženje demobilisanih boraca Bugojno, Udruženje demobilisanih boraca Odbranbeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 godina-Centralna Bosna Općina Bugojno.

Veliki dio novca ide svakako na plate i naknade troškova zaposlenih čak 2 miliona i 428 000 KM.

Pogledajte u nastavku detaljno kome ide novac i koliko iz budžeta Općine Bugojno, u tabelarnom prikazu broj 3 je za 2020. godinu budžet a pod brojem 4 za 2021. godinu planirana sredstva.

Naravno, ovo nije konačan prijedlog budžeta, u pitanju je forma nacrta koja će se sigurno dorađivati kroz javnu raspravu nakon čega će ponovo “doći” na dnevni red i usvajanje u konačnoj formi prijedloga.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/