Bugojanac Adis Sultanović postao doktor Islamskih nauka iz oblasti Islamske civilizacije

Novi doktor islamskih nauka iz oblasti Islamske civilizacije
Dana 19.01.2021. godine mr. Adis Sultanović odbranio je doktorski rad o temi: ” „Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine“’pred Komisijom u sastavu: doc. dr. Asim Zubčević, predsjednik, doc. dr. Senad Ćeman član i prof. dr. Ahmet Alibašić, mentor i član.